פרשת זכור • צפו בדברי מרן: בכח התורה להכניע את עמלק!


צפו בסרטון קצר ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, בעניין קריאת פרשת זכור, וכן בענייני קריאת המגילה.

 

השנה נותנים "זכר למחצית השקל" למען הנחלת מורשתו של מרן!

 

 

3 וחצי דקות של מרן: התעטפות בטלית, ודין עובר לעשייתן

צפו בשיעור קצר ממרן (אורך 3.23 דקות) אודות מצוות התעטפות בטלית שצריכה להיות בעמידה, וכן שצריך לעשות את המצוות סמוך לברכה שלהם.


צפו: מרן מסביר במתק שפתיו על מהות חג הסוכות

ענני כבוד, לילה ראשון חובה לאכול כזית בסוכה, בכל שבעת הימים חייב לאכול בסוכה אם אוכל כביצה, רק אם אוכל מזונות בשיעור ג ביצים מברך לישב בסוכה, מצד הדין


צפו בדברי מרן: לחפש שוחט ראוי למנהג הכפרות בתרנגול


מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה בשיעור קצר בעניין מנהג הכפרות בתרנגולת.

מרן זיע"א מאריך בחומרת העניין של השוחטים שהמציאות כופה עליהם עומס יתר, ופעמים רבות נמצא שהסכינים נפגמים מחמת השחיטות הרבות, או שאין השוחטים שוחטים טוב מחמת הטרחה הרב שיש עליהם.

מרן זיע"א פסק, שאם אדם רואה שאין הוא יכול לשחוט אצל שוחט שלא תבא תקלה מתחת ידיו, עדיף שלא לעשות כפרות בתרגול.

וגם: האם ראוי להביא את העופות השחוטים לעניים.

 

 

העמוד הבא »