האם מותר לאבא או לסבא לנשק את ביתו או נכדתו הנשואה באופן שהבעל מקפיד?

האם מותר לאבא או לסבא לנשק את ביתו או נכדתו הנשואה באופן שהבעל מקפיד?

0
הרב שמעון ללוש 1 מונ'.

רציתי לדעת אם מותר לאבא או לסבא לנשק את ביתו או נכדתו הנשואה באופן שהבעל מקפיד שהם לא יעשו זאת?

אשמח לדעת תשובה עם מקורה בהלכה יישר כח ותודה רבה

חיים מירושלים

מערכת האתר ערכו שאלה
0
מערכת האתר 469 מונ'.

ע' ילקוט יוסף פסח ח"ג (מהדורת תשע"ח, עמ' שסב והלאה) שהאריך והרחיב בדין זה ממקורותיו, ע"ש.

ושם (בעמ' שסו) העלה דאין לאב לחבק ולנשק את בתו וכן האם את בנה מעת הגיעם לגיל מצוות, ואף קודם לכן אם הביאו שערות אין להם לחבקם ולנשקם, ולשומעים ינעם ועליהם תבא ברכת טוב. ובפרט כשהדבר נעשה בפרהסיא שהדבר מגונה, כגון האב את בתו תחת החופה וכו'. ע"ש.

ביקרא דאורייתא

שמעון ללוש

מערכת האתר ענו

סטטיסטיקות שאלות

  • פעיל
  • צפיות52 פעמים
  • תשובותתשובה 1
  • עוקבים0 עוקבים