הלימוד היומי בתורת מרן – מבחנים

הלימוד היומי – מבחן על שבת ד – עותק – עותק‏‏‏‏הלימוד היומי – מבחן על פרוזבול תרומות ומעשרות – נציג‏‏‏‏הלימוד היומי – מבחן על פרוזבול ותרומות ומעשרותהלימוד היומי – מבחן על פסחהלימוד היומי – מבחן על פסח – נציגהלימוד היומי – מבחן על שבת ד – עותק‏‏‏‏‏‏‏‏הלימוד היומי – מבחן על אבילות א – נציגהלימוד היומי – מבחן על סוכות – נציגהלימוד היומי – מבחן על סוכות‏‏‏‏‏‏הלימוד היומי – מבחן על פורים‏‏‏‏‏‏‏‏הלימוד היומי – מבחן על אבילות א – נציג