הרשמה ללימוד היומי בתורת מרן

 

הצטרף למאות לומדי הלימוד היומי בתורת מרן!

מסלול הלימוד: בכל יום נלמדים 4 הלכות מספריו של מרן זיע"א, על פי הסדר המפורסם ב"לוח הלימוד היומי", בסיום כל ספר מתקיים מבחן (אמריקאי).

להצטרפות והרשמה, ולקבלת הלימוד מידי יום למייל, יש למלאות את הפרטים שלך בטופס הבא: