מאגר מוקדי הלויין העולמי

פרויקט מיוחד מבית המרכז למורשת מרן – להבין ולהשכיל, בשיתוף מכון "משנת יוסף", פרויקט המתעדת לרכז את כל נקודות הלויין בארץ ובעולם של שיעורו השבועי הגדול בתבל של מרן עמוד ההוראה, הראשון לציון והרב הראשי לישראל רבינו יצחק יוסף שליט"א. הדבר אמור להביא תועלת מרובה לכל מי שנסע להתארח בשבת שלא במקום מגוריו הרגיל, הן בארץ והן מחוצה לה, או לחילופין מי שהעתיק את מקום מגוריו לעיר אחרת, ואינו יודע היכן ניתן לצפות בשיעור.  הוא פשוט יכול להיכנס למאגר, ולדעת להיכן להגיע.

לעדכון על נקודות באזורך / או נקודות שאתה יודע על מיקומם לחץ כאן. 

כמו כן, ישנם מוקדים במאגרג אשר חסרים להם פרטים, נשמח אם תעדכנו אותנו!

עירשכונהבית הכנסת / בית מדרשכתובת
אופקיםאור החיים .
שארית יעקב
אילתכולל שבטי יישורוןרחוב המלחה
אלעדמגן אברהםיונתן בן עוזיאל 8
מאור ישראלרבן גמליאל 3
זכור לאברהםרבי יוסי בן קיסמא 19
זכרון דליהרשב"ם 3
לקח טובשמאי 8
מבקשי ה'
בן זכאי ביציאה העליונה צמוד למסוף. לפרטים חייג 050-4100005

אשדודרובע זמשכן שלום ורינהרבי מאיר בעל הנס
אהל דינהרח' רשב"י
רובע גהחיד"איצחק הנשיא 22
רובע חאביעה רננותהצבעוני
בית שמשממזרח שמש-עטרת יצחקשפת אמת 5
בני ברק"עולי משהד"קאליש 11
"אחדות"אבן גבירול 19
יביע אומרעוזיאל 41
נוה יצחקחידושי הרי"מ 8 - ויזניץ
ישועה ליהודהיואל 17
הרב חיד"אדון יוסף הנשיא 7
הספרדי הישןאברמסקי 26 - ק. הרצוג
מעיין השלוםאברבנאל 48 - ק. הרצוג
אור דוד הישןהמכבים 108 פרדס כץ
אוצר החיים - בעזרת נשיםרחוב הנגב
חדרהמשכיל לדוד
הנשיא 24. מתחת לב לאחים לייד בית הכנסת הצרפתי
חולוןתל גיבוריםעטרת חכמיםהחיי"ם 4
נוה ארזיםהרמב"ם רח' הסירה 3
חיפהמורשההשילוח
חרישלעבדך באמת
ספיר 28
יבנהאוהל מועדהנשיאים 3
יבניאלמעיין גניםרחוב חלוצי תימן
ירושליםארמון הנציבתפארת יעקב חייםאביר יעקב 1
ארמון התורהשלמה בן יוסף 1
שערי עזרא
רזיאל 2
בוכרים"היזדים" - המוקד המרכזיאדוניהו הכהן 26
בוכריםמוסיוףיואל 25
בית וגןהחיד"אבית וגן 44
בית לוייוסף חכמי 48
עינירח' בית וגן
גבעת מרדכימכון לבהוועד הלאומי 21
גבעת שאולחיבת ציוןנאג'רה 3
הר נוףיחוה דעתאגסי 1
קטמוןאוהל יצחקבר יוחאי 146
קטמון טמרכז ניצנוצי אורותבר יוחאי 147 פינת אלמליח
מקור ברוךאור יום טובגשר החיים 10
אור ודרךבר גיורא 28
יגל יעקבאלפאנדרי 26
נווה יעקבקמניץ הספרדיהר' פרדס
בשורת אליהונחום שדיקר 8
אחות אהרוןנחום שדיקר 8
עטרת אברהם - שבת הגדולשד׳ נווה יעקב 411
תפארת יעקב חיים אביר יעקב 1
כתר דודוינגורד 17
אהל יוסףהרב משה שאולי הכהן 12
נווה יעקב מזרחחזון חייםזווין
חזון יצחקזווין 14/8
סנהדריהאור חביבסנהדריה המורחבת 105
עיר גניםנר לדודרח' הנרך
רוממהסנטר 1 בביהכנ״סירמיהו 43
מרכז רוחני רוממה (במתנ"ס)זכרון יעקב 5
רמות אנצח ישראלשירת הים 5
רמות גנווה אברהםרקנטי ?
רמת שלמהנר יוסףרח' חדש פ. אגרות משה
תלפיותבית שלמהדרך בית לחם ?
כרמיאלאהבת ישראלרחוב הגליל
מבשרת ציוןמוסדות ״בני יוסף"הערבה 3
מגדל העמקאוהל רותהרימון 3
מודיעין עיליתמשכן יוסף
רבי עקיבא 40 פינת רח' אביי ורבא
קרית ספרמאור ישראלחזון דוד ?
קול יעקבאבני נזר 4 / נתיבות המשפט 1
ברכפלדתפארת ברדוגורב ושמואל 9
חפציבהקהילת בני תורה (הספרדי)?
מאור ישראל
חזון דוד 17
מעלה אדומיםמעלה אדומים הישנהיצחקיהגיתית 2
נשרביהכ"ס הנוריותרח' הנוריות ?
נתיבותשכונת הקהילה החרדיתתפלה למשהאשכולית 2 במקלט
יביע אומר
האצולה, פינת כיכר הברז
עמנואלאהבת ?חתם סופר 25
קריית גתהקריה החרדיתאור החייםענתות 9
קרית עקרון
מרכז רוחני נתיב לשבים
המייסדים 1
ראשון לציוןמרכז העירמורשת כהניםפינסקר 4
רמת אליהושי עולמותהרב איבגי 3
שיכון המזרחאורח חייםנחמיה 111
מרכז תורני בני מלכיםישעיהו 16
רחובותדרכי אמונהיוסף וינר 2
עזרא הסופרמנוחה ונחלה 3
רכסיםתפארת שמואלחצב 20
אהל יעקב צנעני
הרב קוק 21
אור דודהרב עובדיה יוסף 5
תל אביבביהכ"נ "אלי כהן"גרוסמן 14
ארבר-הבוכריםאוריאל יעקובוב 7
בית הכנסת המרכזיתארבר 10