מאמרים

הדף היומי • מסכת שבת דף פו / הרב אורן נזרית


מידי יום אתר "מורשת מרן" מגיש שיעור בדף היומי על הדף של אותו היום מאת הרב אורן נזרית, ראש מוסדות "יגדיל תורה" בבאר שבע.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 59

>> תרמו להחזקת האתר!

האזינו לשיעור:

כעת: שידור חי מהלויין – מוצ"ש נשא תש"פ


כעת, בעמוד השידורים חיים שידור חי משיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הנמסר מידי מוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, ומועבר כאן בשידור חי וחוזר.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

>> תרמו להחזקת האתר!


לצפייה לחצו כאן!

פינת ההלכה • תיקון ליל שבועות / הרב יצחק יוסף


פינת ההלכה של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, כפי שמסר ברדיו כאן מורשת בערב חג השבועות תש"פ, בענייני תיקון ליל שבועות.

>> תרמו להחזקת האתר!

להאזנה דרך הטלפון, חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 32

האזינו:

הדף היומי • מסכת שבת דף פה / הרב אורן נזרית


מידי יום אתר "מורשת מרן" מגיש שיעור בדף היומי על הדף של אותו היום מאת הרב אורן נזרית, ראש מוסדות "יגדיל תורה" בבאר שבע.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 59

>> תרמו להחזקת האתר!

האזינו לשיעור:

הדף היומי • מסכת שבת דף פד / הרב אורן נזרית


מידי יום אתר "מורשת מרן" מגיש שיעור בדף היומי על הדף של אותו היום מאת הרב אורן נזרית, ראש מוסדות "יגדיל תורה" בבאר שבע.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 59

>> תרמו להחזקת האתר!

האזינו לשיעור:

הלימוד היומי בתורת מרן | יום חמישי ה סיון תש"פ


כמידי יום אתר "מורשת מרן" מגיש את "הלימוד היומי בתורת מרן" שע"י המרכז למורשת מרן להבין ולהשכיל. להצטרפות לקבלת הלימוד במייל מידי יום לחצו כאן. 

הלימוד היום בספר חזון עובדיה יום טוב – הלכות חג השבועות, הלכות יז-יח.

א. אסור להתענות ביום אסרו חג של חג השבועות. וכן אסור להספיד בו. ויש אומרים שהוא הדין בכל אסרו חג. ויש מקומות שנוהגים שלא לעשות מלאכה ביום אסרו חג, והרי זה כדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור שאין אתה רשאי להתירם בפניהם. ונוהגים להרבות קצת באכילה ושתיה ביום אסרו חג.

ב. מנהג הספרדים שלא לומר תחנון ונפילת אפים, ומזמור "יענך ה' ביום צרה", ומזמור "תפלה לדוד", מיום ראש חודש סיון עד יום י"ב בו, ועד בכלל, מפני שחג השבועות יש לו תשלומין כל שבעה.

הדף היומי • מסכת שבת דף פג / הרב אורן נזרית


מידי יום אתר "מורשת מרן" מגיש שיעור בדף היומי על הדף של אותו היום מאת הרב אורן נזרית, ראש מוסדות "יגדיל תורה" בבאר שבע.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 59

>> תרמו להחזקת האתר!

האזינו לשיעור:

חינוך בנעימות • באיזה "לכתחילה" הנך? / הרב חנניה מנס יו"ר ארגון "בנועם שיח"


נער. ששוחחתי עמו, אמר לי שהוא לכתחילה. והסביר:

לא כל תלמיד  חביב יכול ללמוד היום.

אמרתי לו שאני מבין לליבו. וכך חכמי הטבע סוברים. אך אליהו הנביא חולק עליו. והרמב"ם פוסק להלכה אחרת.

בחז"ל מתואר שבמתן תורה היו קולות שנשמעו בכל העולם כולו.  אומות העולם פחדו מהקולות, ומלכיהם הלכו לשאול את בלעם הרשע לפשר הקולות המהדהדים באוזניהם, מה הם?

בלעם מסביר שלבורא העולם ישנה חמדה גנוזה. אשר היא טמונה בבית גנזיו, 974 דורות. לפני שברא את העולם ועכשיו הוא מביא אותה לעמ"י.

ואכן כל  אוכלוסיית העולם, שמעו את מתן תורה. וכמ"ש בתפילת הימים הנוראים:

"וכל העולם כולו חל מפניך, בהגלותך מלכנו בהר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות".

ומי מכל  אוכלוסיית העולם הצטרף לעם היהודי. לחמדה הגנוזה?

בפרשת מתן תורה כ' "וישמע יתרו כהן חתן מדין את כל עשה אשר אלוקים.. ויבוא יתרו.. אל משה אל המדבר"

מה הוא שמע? אומר ר אליעזר המודעי: מתן תורה שמע ובא.

אליהו הנביא מספר שפגש אדם אחד. שלא היה לומד תורה. ואמרתי לו: בני, מה אתה משיב לאביך שבשמים ליום הדין, על כך שאינך לומד תורה?

וענה: רבי, יש לי דברים שאני משיבו. בינה ודעה לא נתנו לי מן השמים שאקרא ואשנה.

ואמרתי לו: בני, מה מלאכתך?

אמר לי: דייג.

אמרתי לו: בני, מי למדך שתביא פשתן ותארגהו מצודות ותשליכהו לים ותעלה הדגים מן הים?

אמר לי: רבי, בזה נתנו לי בינה ודעה מן השמים.

אמרתי לו: ומה להביא פשתן ולארוג מצודות ולהשליך לים ולהעלות דגים מן הים נתנו לך בינה ודעה מן השמים, ולדברי תורה שכתוב בה: כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, לא נתנו לך בינה ודעה מן השמים?!

מיד היה מרים קולו ובוכה ומתאנח. ואמרתי לו: בני אל ירע לך אלא, כל שאר בני אדם באי עולם הם משיבים תשובה זו על כל עניין שהם עוסקים בו, אבל מעשיהם מוכיחים עליהם.

אליהו הנביא פגש אדם שמסביר לו שאינו לומד כי אין לו יכולת למידה.

עונה לו מה אתה עושה? – דייג. ולזה יש לך שכל?  – כן. על אחת כמה וכמה לתורה יש לך שכל!

אתה מתכנת \ קופאי \ עורך דין וכו'  איך?

ומה עם התורה?

אהה. אין לי יכולת רגשית \ אפשרות כלכלית \ בעיות בקשב וריכוז.

  • על אחת כמה וכמה שלתורה יש לך שכל!

אכן, באופן הטבעי, נדמה שאינך יכול. יתכן שאף פרופסורים ידועי שם אישרו לך. ואינך יכול, לשיטתם.

אך אנו, מאמינים שהנשמה חצובה מכסא הכבוד. אנו אמונים על דברי אליהו הנביא. וכמו שפסק הנשר הגדול הרמב"ם: (הלכות תלמוד תורה פ"א ה"ח)

כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בין עני בין עשיר. בין שלם בגופו בין בעל יסורין. בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כחו. אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר: והגית בו יומם ולילה.

אמרתי לאותו נער: אצלי הראשי תיבות של לכתחילה.  הם: לא כל תלמיד חייב ללמוד הרבה.

אכן, באופן טבעי אינך יכול, אך אם באמת תרצה – ואתה תהפוך עולמות,  אתה תצליח!

זה קשה? נכון! אז תתחיל.  וכמו שאומרת המשנה באבות היום למד משנה אחת ולמחרת תוסיף משנה נוספת.

כל העולם שמע את הקולות כידיעה חדשותית. יתרו שמע ובא והצטרף. עד כדי כך שהפרשה נקראת על שמו.

כי כל אחד יכול וכמ"ש הרמב"ם (שמיטה ויובל פי"ג): ולא שבט לוי בלבד. אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו. והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו ה'. ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים, אשר בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קדש קדשים. ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים.

יה"ר שנזכה ונחיה את חיינו לכתחילה. כרצון השי"ת. נזכור כי כל אחד יכול!  ויהיה חלקנו בנחלת עמלי התורה!

לתגובות \ הארות \ הערות: N3201525@GMAIL.COM

הלימוד היומי בתורת מרן | יום רביעי ד סיון תש"פ


כמידי יום אתר "מורשת מרן" מגיש את "הלימוד היומי בתורת מרן" שע"י המרכז למורשת מרן להבין ולהשכיל. להצטרפות לקבלת הלימוד במייל מידי יום לחצו כאן. 

הלימוד היום בספר חזון עובדיה יום טוב – הלכות חג השבועות, הלכות טו-טז.

א. ישתדל לעסוק בתורה ביום החג, וכמו שאמרו (בפסחים סח:) חציו לה' וחציו לכם. ומנהג ישראל לקרות אזהרות שיסד מהר"ש בן גבירול וכיוצא בזה. ויותר נכון ללמוד בספר המצות של הרמב"ם, מצות עשה ומצות לא תעשה, דסלקי אליבא דהלכתא (ברכי יוסף סימן תצד ס"ק י). ונכון גם כן לקרות בספר תהלים, כי פטירת אדונינו דוד המלך היתה ביום חג השבועות
מנהג נכון לקרות מגילת רות בחג השבועות בלא ברכה. ושליח צבור ספרדי העובר לפני התיבה במנין אשכנזי, אינו רשאי לברך "על מקרא מגילה" כמנהגם, אלא אחד מהקהל יברך והוא יקרא. ומכל מקום אם עבר ובירך מוציא אותם ידי חובת הברכה, ואינם צריכים לחזור ולברך.

ב. הנותן ספר תורה לבית הכנסת ביום חג השבועות, הרי הוא כאילו מקריב מנחה חדשה לה' בזמנה. ומותר להוציאו מרשות היחיד שלו ולהעבירו ברשות הרבים בשמחה וברוב עם, אפילו במקום שאין שם עירוב לרשות הרבים, הואיל ויש בזה צורך מצוה. וטוב שיקראו בו בבית הכנסת לפחות פסוק אחד, כדי שתהיה ההוצאה לצורך.