מאמרים

הלימוד היומי בתורת מרן | יום ראשון ז' בשבט ה'תשפ"ג


היום נלמד הלכות מלאכת קוצר
א. אם עלה לאילן בערב שבת סמוך לחשכה, ונכנסה השבת, מותר לרדת מן האילן, כיון שעלה בהיתר. אבל אם עלה לאילן בשבת, בשוגג, מותר לרדת, אבל במזיד, קנסו אותו שאסור לו לרדת עד מוצאי שבת.

ב. קטן שהגיע לחינוך ויודע שאסור לעלות לאילן בשבת, והזיד ועלה לאילן בשבת, אף על פי כן מותר לומר לו שיוכל לרדת מן האילן, דלא שייך קנס לגבי קטן שאינו חייב במצות.

ג. אסור לרכוב על גבי בהמה בשבת, ואסור לישב בקרון שמושכים אותו בהמות, ונכרי מנהיגו בשבת. ואם עבר ורכב על גבי בהמה אפילו במזיד, ירד, משום צער בעלי חיים.
(חזון עובדיה שבת ד')

*להצטרפות לחצו כאן*
https://chat.whatsapp.com/CkImGJYP62CAhLBBsfTzeh

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

כעת: שידור חי מהלויין – מוצ"ש בא תשפ"ג


כעת, בעמוד השידורים חיים שידור חי משיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הנמסר מידי מוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, ומועבר כאן בשידור חי וחוזר.

לצפייה לחצו כאן!

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

 

>> תרמו להחזקת האתר!

 

לצפייה לחצו כאן!

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תיעוד הגאון הגדול הרב מסעוד בן שמעון שליט"א יצא לחיזוק ברחבי העיר בני ברק


תיעוד הגאון הגדול הרב מסעוד בן שמעון שליט"א יצא לחיזוק ברחבי העיר בני ברק בהילולת הבבא סאלי בהיכל מרן קארו בהילולת הבבא סאלי בישיבת אור דוד עם הגר"ד זר שליט"א בסעודת מצווה להכנסת ספר תורה לאברכי הכולל בני הישיבות הצלם איתי קצב מגיש גלרייה

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום השישי ה' בשבט ה'תשפ"ג


היום נלמד הלכות מלאכת קוצר
א. כוורת של דבורים שיש בה חלות דבש, אסור ליטול מן החלות בשבת, מפני שמקום גידולו של הדבש בכוורת, ודומה לתולש. אבל אם נתלשו מבעוד יום ממקום חיבורן בכוורת, מותר לרדותם בשבת, כדי לאכול מן הדבש הדבוק עליהם. ואם ריסקם מערב שבת והדבש זב מהם ע״י ריסוקם, ועדיין מחוברים הם בכוורת, מותר ליטול מן הדבש הצף, אבל לא ימול החלות עצמן.

ב. אסור לעלות לאילן בין לח בין יבש.

ג. אין משתמשים באילן בשבת, כגון להניח עליו איזה חפץ, וכן אסור להוריד ממנו חפץ שהונח שם מערב שבת, ואפילו שופר של ראש השנה שהיה מונח באילן, אסור לעלות להביאו כדי לקיים מצות שופר, אבל מותר לומר לנכרי להביא את השופר, משום דהוי שבות דשבות במקום מצוה.
(חזון עובדיה שבת ד')

*להצטרפות לחצו כאן*
https://chat.whatsapp.com/CkImGJYP62CAhLBBsfTzeh

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

זמני כניסת ויציאת השבת ע”פ שיטת מרן – בא תשפ”ג


זמני כניסת ויציאת השבת על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף זיע”א מתוך הלוח “חזון יוסף”.

לקבלת הזמנים מידי שבוע לוואטסאפ לחצו כאן, או שלחו הודעה למספר: 03-30-80-794

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

פינת ההלכה • האם מותר להשתמש בשבת במד חום חד פעמי? / הרב יצחק יוסף


פינת ההלכה של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, כפי שמסר ברדיו כאן מורשת בערב שבת פרשת וארא תשפ"ג, בנדון שימוש במד חום חד פעמי בשבת.

>> תרמו להחזקת האתר!

להאזנה דרך הטלפון, חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000 שלוחה 32

האזינו: 

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום חמישי ד' בשבט ה'תשפ"ג


היום נלמד הלכות מלאכת קוצר
א. פירות שנשרו מן האילן בשבת אסורים באכילה ובטלטול בכל יום השבת, גזירה שמא יעלה לאילן ויתלוש. וגם משום מוקצה, דמגו דאתקצאי בבין השמשות אתקצאי לכולי יומא.

ב. אף אם תלשן גוי לעצמו, אסורים באכילה ובטלטול עד הערב.

ג. אפילו כשיש ספק שמא נשרו מערב שבת, שמא בשבת, אסורים באכילה ובטלטול מספק, משום דהוי דבר שיש לו מתירים. ולערב במוצאי שבת מותרים מיד.

ד. מותר לאדם להעמיד בהמתו על גבי עשבים מחוברים שתאכל מהם, ואין לחוש שמא יתלוש מהם לתת לבהמתו, שהשבת חמורה ואנשים זהירים בה. אבל לא יעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים תלושים, שהם מוקצה, מפני שאיסורו קל וחוששים שמא יתן לה בידיו. אבל מותר לו לעמוד כנגד פני בהמתו שתלך סמוך למקום שיש בו עשבים תלושים, ולא תטה ימין ושמאל אלא לדרך שם.
(חזון עובדיה שבת ד')

*להצטרפות לחצו כאן*
https://chat.whatsapp.com/CkImGJYP62CAhLBBsfTzeh

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הרב חנניה מנס יו"ר ארגון "בנועם – שיח" • חינוך בנעימות: האם האקלים רגוע? \ בא תשפ"ג.


בפרשתנו כתוב על פרעה -"ויקם פרעה לילה". מדובר במכת בכורות, שאמורה להתחיל בחצות הלילה כתוב "ויקם" כותב רש"י ממיטתו.

וכי ייתכן שהוא ישן על הרצפה? מה החידוש שישן במיטה?

אומר הרבי מקאצק: רואים כמה שפרעה היה אטום לכל מה שהשי"ת עשה במצרים. אחרי תשע מכות שכולם ראו שיש אלוקים, כבר נפרעו במצרים ב 9 מכות והוא נשאר באטימות בלי לראות ולשמוע מה קורה, ולעצום עיניים מלראות ואוזניים מלשמוע!

 

סיפר הגרש"ז אויערבך זצוק"ל שבהיותו ילד בתלמוד תורה "עץ חיים" הם הלכו לטייל יחד עם המלמד וכאשר

עברו ליד שוק מחנה יהודה וראו שני פסלי אריות עשויות אבן.

אמר להם המלמד: 'אם האריות ישמעו מוזיקה הם יתחילו לרקוד!

שאלו הילדים את המלמד בתמיהה: הייתכן, שאריות ירקדו?

ענה המלמד: תנסו…

התארגנו הילדים, הביאו כלי נגינה וסירים למיניהם.

והגיעו יחד לאריות, עשו רעש והמולה וניסו את מזלם.

עוברת דקה ואין שום תגובה מהאריות…

המשיכו עוד ועוד עד אשר התייאשו.

למחרת, הגיעו לכיתה ממורמרים על המלמד שכך הונה אותם.

כולם התפרצו עליו: מדוע שיקרת לנו?

ענה להם המלמד: אני לא שיקרתי…

אתם לא הקשבתם טוב למה שאמרתי לכם.

אמרתי שאם האריות היו שומעים את המוזיקה, הם היו רוקדים…

אנחנו יכולים ללמוד מכך שכדי שבן אדם ישמע אותך, אתה צריך אקלים מתאים לכך, שהוא שיוכל לשמוע אותך.

לא אחת, בבואנו לתלמידינו לחנך אותם, הם אינם שומעים את המחנך כלל. מכמה סיבות.

הרי כל מה שאנו משמיעים להם זה על מנת שיפנימו ויפעלו בהתאם בס"ד.

אך החניך כלל לא שומע – ייתכן שהוא רעב… או שהוא רעב רגשית…ייתכן שמשהו מציק לו בבית / בחברה וכו'.
על מנת לגרום לו לשמוע, צריך לתת לו מחמאה. ייתכן שצריך לקחת אותו למקום ללא מפריעים. וייתכן גם, שכרגע הוא לא רגוע ואין זה הזמן המתאים לדבר אתו, מכמה סיבות.

הבה נחשוב לפני שאנו משמיעים. אם אנו רוצים שתהיה שמיעה מצוינת ותוצאות מניבות בס"ד, עלינו לדאוג לאקלים מתאים.

להזמנת הרצאות הארות \ הערות הגב: N3201525@GMAIL.COM

הטור השבוע הוקדש לע"נ סידנא הבא סאלי רבי ישראל ב"ר מסעוד זיע"א.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הלימוד היומי בתורת מרן | יום רביעי ג' בשבט ה'תשפ"ג


היום נלמד הלכות מלאכת קוצר

א. מותר ללכת על גבי עשבים בשבת, בין שהם לחים בין יבשים, ואף שאפשר שעל ידי הליכתו ודריסתו עליהם יהיו נתלשים מן המחובר, הואיל והוא דבר שאינו מתכוין מותר.

ב. הדס שהוא מחובר באילן, מותר לאחוז בו בידו ולהריח בו, אבל אתרוג ותפוח שראויים לאכילה, אסור להריח בהם כשהם מחוברים, שמא ישכח ויתלוש אותם כדי לאוכלם.

ג. מותר לטלטל עצי בשמים תלושים להריח בהם, או להניף בהם אפילו על אדם בריא. ואם הם רכים מותר לקטום אותם אפילו בסכין כדי להריח בהם, אבל עצי בשמים קשים טוב להחמיר שלא לקטום אותם אלא ביד, ולא בסכין.

ד. מותר לקטום בשמים גם כדי ליתן לחבירו להריח. ואסור לקטום מעצי בשמים אפילו ביד כדי לחצוץ בו שיניו.
(חזון עובדיה שבת ד')

*להצטרפות לחצו כאן*
https://chat.whatsapp.com/CkImGJYP62CAhLBBsfTzeh

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תיעוד ענק של הצלם איתי קצב הילולת חכם מנצור בן שמעון וסדינא בבא סאלי זיע"א


תיעוד ענק של הצלם איתי קצב הילולת חכם מנצור בן שמעון וסדינא בבא סאלי זיע"א במעונו של הגאון הצדיק חכם ניסים בן שמעון שליט"א בהשתתפות נכדו של הבבא סאלי הגר"מ אבוחצירא שליט"א הגר"ש לוי שליט"א רו"מ הליכות משה במהלך הערב חולקו ערק למשתתפים בברכתו של החכם ניסים בן שמעון צילום : איתי קצב

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן