מאמרים

לחיות את הפרשה • פרשת כי תצא: קשה לך? – אז מותר!! / הרב אלעזר פרידמן


קשה לך? – אז מותר!!

פעם אחד הקוראים נתקל בפסק כזה יוצא מפי רב בישראל?

תחשבו רגע: בא אחד לרב כמה ימים לפני יום כיפור ואומר לו: "כבוד הרב, קשה לי מאוד לא לאכול ביום כיפור, לפי איך שאני מכיר את עצמי – אפול בזה, אני יאכל, אין מה לעשות…"

אומר לו הרב: "רק רגע, אמרת שקשה לך ואתה בין כך תיפול? אז דע לך שאין לך חובה בכלל לצום, אתה לגמרי פטור מלצום ביום כיפור!"

נותר לנו רק לסובב את האצבע על הרקה… מה זה? בגלל שנראה לו שהוא יחטא ממילא מתבטלת ההלכה? חס ושלום!

 

והנה, למרבה הפלא, את אותו הדבר לכאורה בדיוק מה שחז"ל אומרים אצלינו בפרשה! הגמרא בקידושין (דף כא:) אומרת על ענין אשת יפת תואר, והדברים מובאים גם ברש"י על אתר: "ולקחת לך לאשה – לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע" ומסביר רש"י: "שאם אין הקב"ה מתיר לו – סופו להיות נושא אותה באיסור", ואנו עומדים ותמהים על דברי רש"י: וכי בגלל זה הקב"ה צריך להתיר את אותה אשת יפת תואר?

עוד שאלה גדולה יש לשאול על סיום דבריו: "אבל אם נשאה – סופו להיות שונאה שנאמר אחריו 'כי תהיין לאיש וגו" וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה וכו'". וקשה מאוד: אם התורה התירה לו, אם כן מדוע באמת הסוף אמור להיות עצוב כל כך, הרי הוא נושא אותה בהיתר גמור?

מוזר ביותר!

 

נעזוב רגע את הקושיות ונלך לעצמנו: ישנם אנשים מסויימים (לא אתם הקוראים כמובן…), שלפעמים כשההלכה מתנגשת להם באיזה משהו שהם באמת מאוד רוצים לעשות, למשל מאכל שהם שמעו עליו שהוא מאוד מאוד טעים או מאוד בריא אבל לא כשר במידה מספקת, או הגבלה הלכתית בנושאים של קדושת האדם וביתו וכדומה, לפעמים עולה הרהור בסגנון של: "נו! באמת! אני לא מבין, מה הבעיה של התורה עם הדבר הזה?" מאוד קשה להם לקבל את ההגבלות הרבות שהתורה נותנת על האדם.

את אותו דבר מוצאים גם אצל אדם שהולך לרופא עם תוצאות של בדיקות מעבדה לא תקינות, והרופא אומר לו: "די, יעקב! תפסיק לשחק עם הבריאות שלך! מהיום תפוס את עצמך בידיים, תפחית סוכר / חטיפים וכו' אני מזהיר אותך כי אם תמשיך בתזונה הזו, יתחילו אצלך בעיות!"

והלקוח מתעקש: "שמע, אדון רופא! אני מוכן לצאת להליכה כל יום ואפילו לקחת ויטמינים, אבל את ענין ארוחת הצהריים שלי תעזוב, אני בחיים העמוסים שלי, אין לי זמן לאכול צהריים, אני חוטף חבילת שוקולד ופחית קולה, אני לא יכול לוותר על זה!"

נאנח הרופא ואומר: "אתה יודע מה? את ההנחיות האחרות אתה מקבל? בסדר, תשאיר את ארוחת הצהריים ככה…"

בבדיקה הבאה שיערוך יעקב זמן לא רב אחר כך, עקב תסמינים חדשים ולא נעימים שיתחילו להופיע בחייו, יגלה שהתוצאות אפילו החמירו מעט, הוא מגיע לרופא ונבהל, הוא לא מבין: איך יכול להיות שאין שיפור בבדיקה? הרי אני עושה כך וכך וכו'? רק אז יוכל הרופא להוכיחו על פניו, ולהראות לו שאת העיקר לא שינה…

*****

זהו: "דברה תורה כנגד יצר הרע!" מסביר המגיד מדובנא: היצר הרע, מסית את האדם ואומר לו: תראה איך התורה מונעת ממך דברים רבים שהם טובים, נחמדים, מועילים… כמה קשה! בשביל מה צריך את זה? ועד כהנה… לכן באה התורה פעם אחת ואמרה: "מותר!" אכול כפי יכולתך… ומה קורה בסוף? סופו לשנואתה… בן סורר ומורה חדש מגיע לעולם… מתחילות לצוץ בעיות מפה ומשם…

ואז מבין האדם (אמנם באיחור מה…) שלא הוא שומר על התורה אלא התורה שומרת עליו…

על אותו משקל, אמר פעם איש חינוך נודע בדרך הלצה: כשתרצה להרגיל ילד שלא כדאי לאכול ממתקים, קרא לו יום אחד, ואמור לו: "ילדי החמוד! אני רוצה לעשות לך הפתעה!" ואז, תוציא מתחת השולחן חבילה שלמה של קרמבו, ואמור לו: "כמה אתה רוצה? אני מרשה לך ה-כ-ל!" תדאג שהילד יאכל כמה שיותר חתיכות קרבמו, וכשבטנו תהיה מלאה בקצף הלבן הלבן הזה – תן לו לקינוח לשתות כוס או שתיים פפסי (וכל המרבה הרי זה משובח), עד אשר ירגיש שקצף לבנבן נוזל מנחיריו… מובטח לך, מסיים אותו איש חינוך, שזו תהיה הפעם האחרונה בה תתמודד מולו בנושא אכילת ממתקים…

לכל אדם שמכיר את עצמו יודע, שישנם דברים שהוא בדרך קבע עושה אותם ואחר כך מתחרט עליהם, לפעמים דרך ההתמודדות היא דוקא ליפול שוב ביודעין (במאמר המוסגר: אין כוונתי ח"ו לחטאים, אלא לאכילת יתר מופרזת וכדומה), עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא…

ובמקרה הטוב יותר להחכים מנסיונם של אחרים, "איזהו חכם? הלומד מכל אדם…" (אבות פרק ד, א), אפילו מאדם שנופל יש מה ללמוד: כשרואים אחר שנפל והגיע למצב מאוד לא נעים עקב חוסר השליטה שלו על עצמו, זה יכול לדרבן אותנו להחזיר לעצמנו את השליטה על עצמנו, או לפחות לחפש את הדרך לעשות את זה…

שלכם באהבה,

שבת שלום!

 

לתגובות הארות והערות f6503904@gmail.com

אלעזר פרידמן, יו"ר מכון "בהירות" – יעוץ וכלים לחיים אכותיים

כעת: שידור חי משיעורו של הרב ליאור גלזר – כי תצא תשע"ט


כעת בעמוד השידורים חיים, שידור חי משיעורו של הרב ליאור גלזר שליט"א, הנמסר מידי ליל שישי בבית המדרש "יביע אומר" בבני ברק

לכניסה לשידור לחצו כאן!


>> תרמו להחזקת האתר!

חינוך בנעימות • דמעה של אמא / הרב חנניה מנס


עומדים אנו בתחילתו של חודש אלול, ימים שהשי"ת קרוב אלינו ביותר, ואפשר לפעול ע"י התפילות ביתר קלות לעומת כל השנה כולה.

בראש השנה נצטווינו לתקוע בשופר, ומהתורה עיקר החיוב הוא שלושים תקיעות לכל היותר, ועם ישראל מקפיד על שמיעת מאה תקיעות, מדוע התווספו שבעים תקיעות הללו?

מביא התוס' במסכת ראש השנה בשם  הערוך (לג:) שהטעם לכך הוא כנגד מאה פעיות, מאה יבבות – שיבבה אם סיסרא כאשר בושש לבוא אחר שנהרג במלחמתו עם ישראל, מיהו אותו סיסרא המדרש מספר שהיה בן שלושים, וכבש בכוחו את כל העולם, ובכח קולו הרועם היה מפיל חומות, ובמלחמה עם ישראל לא הסתפק בכוחו אלא לקח עמו תשע מאות רכב ברזל, וארבעים אלף מפקדים.

ועם כל זה ניצחו אותו צבא בראשות דבורה הנביאה יחד עם ברק בן אבינועם משבט נפתלי, מלחמה שלא הייתה כלל בדרך הטבע, כל חייליו ברחו והוא נפל שדוד לפני יעל אשת חבר הקיני שהשקתו חלב והרגתו בשנתו.

ובאותה שעה אמו עומדת בחלון ואומרת "מדוע בשש רכבו לבא" – "בושש" – בא שש, דרכו של סיסרא הייתה לבוא בשלוש שעות ממלחמה, ועכשיו הגיעה שעה שישית ועדיין לא בא. והחלה אמו לייבב.

וקשה לבין למי אכפת מדמעות של אמא של כזה רשע שעוד בדרך הטבע היה מכלה את זממו על ישראל, והיא מייבבת – שתייבב.. ומה זה נוגע אלינו?

ואכן! אנו רואים שהיה מאוד אכפת שאמו יבבה, ומלאך ספר את דמעותיה והגיעו למאה יבבות!

וכנגדם אנו תוקעים מאה תקיעות להסיר השפעתן, מאה תקיעות כנגד מאה יבבות. והרי לא היו פה דמעות של אמא יהודייה שמוסרת את נפשה למען ילדיה שיגדלו כרצון השי"ת, ההפך הגמור גויה שבנה הלך להילחם בעם ישראל, והנה הקב"ה מייחס חשיבות רבה לדמעותיה.

במהלך ההיסטוריה ובפרט בשנים שלאחר ההשכלה, יכולים אנו לראות יהודי בעל תשובה, שהוריו וזקניו בדורות שמעליו, התרחקו וכבר אין להם כל קשר ליהדות, ולפתע חוזר הצאצא ליהדות. מה קרה?

גילו גדולי הדורות שזה בכח התפילות של הסבתא רבה שהשפיעו לדורות אחריה, והם אשר גרמו לו לחזור אל צור מחצבתו.

יהודי נכנס למעונו של בעל הקהילות יעקב מסטייפלער,  שיתפלל הרב על צאצאיו, השיב לו הרב, לך ובקש מרעייתך, שהיא תתפלל ותדמע, עבור הילדים כי בזכות התפילות והדמעות של האימהות זוכים לנחת מהילדים.

ואכן אנו מגלים מסיפורה של אמו של סיסרא כמה יקרות דמעות של אם אפילו של אמא גויה, ועל אחת כמה וכמה של אמא יהודייה שרוצה שילדיה יגדלו כרצונו של השי"ת. כמה רב כוחה ופועלת תפילותיה ודמעותיה אצל השי"ת, וגם אם לא רואים זאת כעת, וודאי שבמרות השנים יראו שכר לתפילות והדמעות של האבות והאימהות.

לתגובות\הערות הגב: n3201525@gmail.com

צפו: שיעורו של הראש"ל הרב יצחק יוסף – הלכות התרת נדרים בער ר"ה ויום כיפור – מוצ"ש שופטים תשע"ט


שידור חוזר משיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הנמסר מידי מוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, ומועבר כאן בשידור חי וחוזר.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

>> תרמו להחזקת האתר!

צפו:

לחיות את הפרשה • פרשת שופטים: אלול – איך? מה? מתי וכמה? / הרב אלעזר פרידמן


השופר האלולי כבר נשמע, מרעיד את הלב. ניגוני הסליחות פורטים על נימים חבויים, כל אחד מאיתנו רוצה, רוצה להתעלות, להשתנות, לעלות עד לב השמים, ו…. מה עוד? השאיפות, הרצונות – אין ספק – הן ללא גבול.

אך בד בדד עם אותן רגשות, עולות שאלות, שאלות שחלקן חדשות, חלקן מלוות אותנו אולי כבר שנים: "איך אני יכול לעשות את זה?" / "כבר ניסיתי ו…. קרה מה שקרה, זהו? אבדה תקוותי?" / "מה אני בדיוק אמור לעשות עם ההתעוררות הזו?" / "איך אני יודע מה בכלל ה' רוצה ממני בחיים?"

טבען של שאלות, שהן מכרסמות, וכמו יתושו של טיטוס, מזמזמות ומזמזמות בראש, עד שלעיתים קשה לאדם להניח לעצמו להתעורר, רק בגלל השאלות שיודע שיתעוררו בו, לעיתים נוח יותר לומר: "זהו, אני מכיר את עצמי כבר שנים ויודע שאני לא שייך לזה, די! תנו לי לעבור איכשהוא את ימי הסליחות, ר"ה ויום כיפור, בקיצור, כמו שאומרים: נפגש בשמחת בית השואבה…"

*****

התורה אומרת בפרשתינו: "כי יפלא ממך דבר למשפט וגו' וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה'" (דברים יז, ח), מסביר ה"חתם סופר" זצ"ל את הפסוק בדרך דרוש (בספרו 'תורת משה' עה"ת): הנה כמו שיש ענין של חולי ורפואה בגוף האדם, כך יש ענין של חולי ורפואה בנשמה,

ומהו אותו חולי? "דהיינו שלפעמים יבוא בלב אדם דבר תימה ופלא וספק הן בלימוד, הן בענין התבוננות הלב בשאר ידיעות וכדומה לו, והתמיה וספק ובלבול בדעתו – היינו חולי לב" החולי הוא הספק, החוסר בהירות שיש לאדם בחיים, לעיתים שאלות קיומיות, לשם מה אני כאן? מה התפקיד שלי?

למה קיימות אצלינו השאלות הללו? אומר "החתם סופר": "ובוודאי לא בא לידו דבר קושיא זו אלא לחשוב עוד, ולהתבונן, ולחקור בשכלו עוד עד שיגיע לדעת ענין הדבר על נכון, ולהשיג ענין יותר גדול ועמוק בזה שלא השיג מעולם עד עכשיו, דוודאי אם לא שיהיה חפץ הבורא להשיג ענין הדבר על בוריו – לא היה עולה בדעתו הספק!"

מגלה לנו ה"חתם סופר" כי כל הענין שהקב"ה נותן בלבנו את השאלות והספקות הללו – הן כדי שנתבונן בהם, שנהיה חייבים לתת לעצמינו תשובה שתספק אותנו, ואז נשיג תובנות חדשות, השגות חדשות שאילולא השאלות והספקות הללו, אפשר שלא היינו מגיעים לאותן השגות בחיים!!

ולפי זה מסביר את הפסוק: "כי יפלא ממך דבר למשפט" – כלומר, דע לך, שכשיוקשה לך איזה דבר ולא תוכל להשיג את עומק הענין, , וכשיגיע אליך ספק או חוסר בהירות וכביכול ה'משפט' נעלם מעיניך ('משפט' – דבר מתורץ וברור) – עליך להתבונן עוד בדבר היטב ולחשוב ולחפש את האמת, ועל ידי זה יתקיים "וקמת ועלית", היינו שעל ידי הפליאה הזו תעלה למעלה למדרגה גבוהה מהמדרגה שהיית בה קודם לכן! כי זו היתה הסיבה שנתן לך ה' את הספק או השאלה הזו, כדי שתתבונן ותחפש את האמת ותגיע אליה לבסוף!

המשנה באבות (פרק ב, יד) אומרת: "ודע מה שתשיב לאפיקורוס", וידוע מה שפירשו על זה בדרך דרוש: "ודע מה שתשיב לאפיקורוס שבך!…"

אם תמצי לומר: זהו מהותו של חודש אלול, לכך הוא נברא ומיועד, משמעותו של השם "אלול" הוא 'חיפוש', מקור הדבר הוא בתרגום אונקלוס על הפסוק בתחילת פרשת המרגלים: "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען" (במדבר יג, ב), לתור פירושו לחפש, ועל כך מתרגם אונקלוס: "שלח לך גוברין ויאללון ית ארעא".

מה מחפשים באלול?

באלול אנו מחפשים תשובות. ולא בכדי ניתן לכך חודש שלם, כי חיפוש הוא עבודה, מייגעת וארוכה לעיתים, פעמים נצטרך לבקש מאדם בעל שיעור קומה רוחנית שיעזור ויכוון אותנו, ועל הכל אנו צריכים להתפלל לבורא עולם שיפתח את עינינו, אולם, המצב הזה לא ימשך לעולם, בסופו של דבר נגיע אל התשובה, ואז נוכל לומר שגילינו את ה"אור" של אלול, נדע שעלינו בדרגה!

אחים יקרים! השופר וניגוני הסליחות המרעידים אותנו, הם רק ה'טריגר', הדבר שמעלה את השאלות על פני השטח, הדבר שמעורר אותנו לברר אותם, בואו וניקח את השאלות הללו ונאמץ אותם אל לבנו! בואו ולא נטאטא אותן אל מתחת לפני השטח, נסכים להיות איתן זמן מה, להתבונן, לברר אותן, לחפש את התשובות המתאימות לנו ולמצבנו, להתפלל לה' שיפתח לנו את מערכי הדעת, שיזמן לנו את האנשים הנכונים שיוכלו לעזור לנו, ובעזרת ה' נזכה למצוא אותן!

שלכם באהבה, שבת שלום ומבורך!

צפו: שיעורו של הראש"ל הרב יצחק יוסף – הלכות סליחות – מוצ"ש ראה תשע"ט


שידור חוזר משיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, הנמסר מידי מוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים" בירושלים, ומועבר כאן בשידור חי וחוזר.

להאזנה דרך הטלפון חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

>> תרמו להחזקת האתר!

צפו: