מה מה ביקש מרן הראש"ל שליט"א להקים לזכרו של מרן?


מאות משתתפים במעמד חיזוק אדיר ונשגב וערב הוקרה לכבודם של עמלי תורה השוקדים על לימוד התורה בהתמדה מופלאה שבעה ימים בשבוע, גם בימי סוף השבוע בהם יש קצת חולשה ורפיון כימי שישי ושבת, בקיץ ובחורף בחום ובשלג, בהיכל ישיבת המתמידים לצעירים מצטיינים בבהמ"ד "צופיוף" בשכונת הבוכרים בירושלים בראשותו של הרה"ג יוסף חי סימן טוב שליט"א ר"מ בישיבת "אהלי תורה" ומחבר הספרים "כרם יוסף", ובהכוונתם האישית של רבותינו ראשי הישיבות הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת "חברון" והגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א ראש ישיבת "פורת יוסף" המחבבים את קיומה של ישיבה נדירה זו לימי שישי ושבת, בית מדרש מיוחד ומחסה לבני עליה לבני התתי"ם בני בר מצוה, ובני הישיבות בשבתות חופשה, עם סדרים ותפילות מצהרי יום השישי ועד מוצאי שבת קודש, והכל באווירה מרוממת ועילאית, מגדל אור לבני עליה ומבקשי השם.

המעמד התקיים במוצאי יו"ט ראשון של סוכות בהשתתפות מרן הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א והגאון הגאון הגדול רבי יהושע כהן שליט"א מחבר הספר "כרם יהושע" הידוע כאחד הבקיאים הגדולים בכל הש"ס בדורנו, אשר נשאו דברים נלהבים והלהיבו את הקהל בדברים נרגשים בחיזוק לימוד התורה בזמני רפיון כבימי שישי ושבת, והרבו בדברי עידוד ושבח לבחורים היקרים, אשר לא משים מאהלה של תורה אף בזמנים אלו.

המעמד נפתח בסדר לימוד בריתחא דאוריתא בהוויות דאביי ורבא למשך שעה ארוכה, ועם בואם של הרבנים הגאונים הס הושלך בחלל בהמ"ד, התלמידים נעמדו על רגליהם ופצחו בשירה לכבודה של תורה, אך הרבנים אשר התרגשו לקול התורה והתמדתה ביקשו מראש הישיבה הרב סימן טוב להורות לתלמידים להמשיך בלימודם, כאשר הרבנים אף הם נוטלים לידיהם גמרא ומצטרפים לסדר לימוד, ומי רואה את הרבנים לומדים ואינו לומד, אף הציבור מבחוץ שבא להתבשם מדברי גדולי התורה, הצטרף אף הוא ללימוד. בינתיים היכל הישיבה נתמלא עד אפס מקום, המונים מבפנים ומאות מבחוץ צובאים על הפתחים והחלונות.

את המעמד פתח ראש ישיבת המתמידים הרה"ג יוסף חי סימן טוב שליט"א אשר קידם בברכה את הרבנים הגאונים שטרחו ובאו לחזק ולהוקיר את בני העליה. הרב סימן טוב הוסיף וסיפר כי בעת שעשו מעמד חנוכת הבית לישיבת "פורת יוסף" בעיר העתיקה, עשו ערב הוקרה גדול ומכובד לעשירים ונדיבי העם שתרמו להקמתה של פורת יוסף, וכאשר נעמד ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל לשאת את המשא המרכזי פרץ בבכי עד שדמעות הציפו את עיניו וקולו נחנק מדמעות, מתח אדיר ניסר בחלל האויר ואלפי המשתתפים התפלאו על מה ראש הישיבה נסער בבכי, הלא עתה קמה וניצבת לה הישיבה בשיא תפארתה בבניין רחב ידיים למרגלות שריד בית מקדשינו, ונדיבים רבים משחרים לפיתחה בהשתדלותו הרבה של בעל הבן איש חי רבינו יוסף חיים מבבל זצ"ל אשר חזה ברוח קודשו את אחריתה של ישיבת פורת יוסף ושינס מותניו ליסדה ולהקימה, הישיבה שלימים יצא ממנה גדול ישראל ותפארתו רבינו עובדיה יוסף זצ"ל.

תשובתו של רבי עזרא עטיה לפשר התפרצותו בבכי לא אחרה מלבוא, לאחד דקות ספורות הוא פתח את דבריו ואמר: "רבותי, אנו עדיין שרויים בגלות, במקום שיעשו ערב הוקרה לבני הישיבה הממיתים עצמם באהלה של תורה יומם ולילה, עושים הוקרה לעשירים ונדיבי העם, למה שלא יעשו ערב הוקרה לרבנים המוסרים נפשם להנחיל את התורה לדורות הבאים ולבחורים המשליכים אחרי גוום כל תענוגי עולם ועוסקים בתורה בשקידה והתמדה, על זה אני בוכה".

ראש ישיבת המתמידים הרה"ג יוסף חי סימן טוב סיים ואמר: "והנה עתה לאחר שנים רבות מתגשם חזונו של רבי עזרא עטיה, כאשר רבותינו גדולי התורה טרחו ובאו לעודד ולהוקיר באופן אישי את כל הבחורים היקרים הממיתים עצמם באהלה של תורה ושוקדים על לימודם אף בימי שישי ושבת, מעמד נשגב שלא זוכים לו בכל יום" אחר כך הזמין את הרבנים הגאונים לשאת דברים.

בעל ה"כרם יהושע" ומריה דכולא תלמודא הגאון רבי יהושע כהן שליט"א נשא בפני הבחורים ומאות המשתתפים דברי חיזוק חוצבי להבות אש במעלת רציפות הלימוד, בתוך דבריו סיפר: "אני זוכר היאך היה נראה אצלינו בין הזמנים בימי הבחרות, היינו קמים בשעה חמש, אין ישיבה אין שיעורים, היינו מתפללים במניין הראשון בבית הכנסת "זכרון משה", ברבע לשש היינו גומרים את התפילה, דקה אחת לקח נטילת ידיים והמוציא, 6 דקות לאכול, אכלנו מהר והרבה, היום אמרו לי שזה לא בריא לאכול ככה, לכן תדעו שלא תעשו כן, אבל ב"ה בזכות התורה לא ניזוקנו, אבל אכלנו ארוחה שלימה, 3 דקות לקח ברכת המזון, ולסדר ראשון לקחנו שני תפוחי עץ למקרה שהגוף יזכיר את קיומו, סדר ראשון למדנו באחת מפינות הבית בבית הורי עם הסטנדר והגמרא, בלי לזוז מהמקום משעה 5:55 בבוקר, עד 2 בצהרים, שמונה שעות וחמש דקות, ואני חייב להגיד לכם את האמת שבדרך כלל מסכנים היו התפוחי עץ, הם נשארו יתומים למעט פעמיים בכל החודש בבין הזמנים שהגוף הזכיר את קיומו, אחר כך אכלנו ארוחת צהרים, וגם עסקנו במצות כיבוד הורים ועזרנו בבית למשך שעה".

הגאון הרב יהושע כהן הוסיף ואמר: "רבותי תדעו לכם, לדאבונינו אני מכיר כאלו שהבין הזמנים הרס אותם, הם יכלו להיות גדולי תורה, היה להם כישרונות מצויינים, זיכרון מצויין, אבל ההפסקות האלה בלימוד הרס אותם, כי התורה לא שוכנת כשעושים קרעים קרעים, אני לא אומר שצריך להיות מלאך, ממש לא, צריך לאכול טוב לשתות טוב, צריך גם לנוח, אבל לכל הפחות שיהיו מינימום כמה שעות טובות בכל יום ללימוד התורה, כמו שאדם לא שוכח לאכול כך שלא ישכח ללמוד תורה".

בסיום דבריו דיבר בשבח הבחורים השוקדים על לימודם גם בימי שישי ושבת וימי בין הזמנים, ואמר שבודאי כי במקום זה בישיבת המתמידים בבהמ"ד "צופיוף" יצמחו גדולי התורה של דור העתיד בהיותם לא משים מאהלה של תורה בכל עת.

את המעמד חתם מרן הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א אשר נשא דברים נשגבים על התמדתו של אביו מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל אשר לא מש מאהלה של תורה יומם ולילה, ושקע אך ורק בתורה, בעמל ויגיעה רבה. בין היתר סיפר: "אבא מעולם לא לקח אותנו לטיולים, אפי' בחגים היה לוקח אותנו איתו ומסתגר כאן בבהמ"ד "צופיוף" מהבוקר ועד אחה"צ, ולומד בהתמדה, וכאשר כבר היינו רעבים, מרוב עוני כמעט לא היה מה לאכול, היה מוציא מכיסו ביסקביט אחד או שנים ונותן לנו, אבל כך צמח לגדולות".

הראש"ל הוסיף לדבר בשבח הבחורים השוקדים על לימודם אף בזמני הפנאי שבודאי מהם יצאו גדולי תורה ומורי הוראות וסיפר בהתרגשות: "בעת שכיהנתי כראש ישיבה הזמין אותי אחד הבחורים לאירוסיו באולם מחוץ לעיר, ואף שהיה מנהגי להשתתף רק בחתונה של הבחורים, הבחור הבטיח שבאירוסין אני אמצא קורת רוח מרובה ויהיה לי הפתעה גדולה, לבסוף החלטתי לעודדו ולהשתתף באירוסיו, במעמד האירוסין נוכחתי לראות כי כל משפחתו של החתן חילונים גמורים ורחוקים מהדת, ונושאים בכל מיני תפקידים שונים, והחתן הפתיע אותי באומרו שעתה הוא מוכן להיבחן על כל מסכתות הש"ס שלמדו בסדרי הישיבה לצד כל שו"ת יחוה דעת שלמד בזמני הפנאי, החילותי לבחון אותו בפני קבל עם ועדה, ועל הכל ענה בצורה נפלאה ומיוחדת והיה מעמד קידוש שם שמים, התרגשתי מאד לאור העובדה שבחור זה בתחילת היותו לומד בישיבה היה בחור חלש מאד, ובקושי היה מבין את פשט הגמרא, היה יושב בסדר וחוזר הרבה פעמים להסביר לעצמו, אמר אביי, אביי אמר, אמר אביי, אביי אמר, אפילו כזה דבר פשוט לא היה נקלט במוחו בנקל, אבל על ידי השקידה וההתמדה צמח לגדולות, וכיום הוא מכהן כראש כולל חשוב בדרום הארץ".

הראש"ל חתם ואמר: "וזה מוסר השכל שחייב כל בן ישיבה לשים נגד עיניו, שלא העיקר הכישרונות או הייחוס, העיקר זה רק ההתמדה בתורה עם יראת שמים, רק כך צומחים לגדולות, ולכן אני מחזק את ידיו של הרב הגאון רבי יוסף חי סימן טוב העומד בראשות ישיבת המתמידים לבני התורה השוקדים בה בזמני הפנאי".

במהלך דבריו פנה מרן הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א לראש ישיבת המתמידים הרה"ג יוסף חי סימן טוב שליט"א וביקש שכעת בימי החורף ייסד בישיבה לזכרו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל סדר אף בליל שבת לאחר הסעודה, לצד כל הסדרים הקיימים בה. ואכן לשמחת בני התורה ושוחריה כבר בליל שב"ק פרשת "בראשית" החלו לקיים בישיבת המתמידים בקביעות סדר חדש ומיוחד לאחר סעודת ליל שב"ק כאשר בסוף הסדר נושא דברים ושיעור בהלכה ראש ישיבת המתמידים הרה"ג יוסף חי סימן טוב שליט"א.

הערב ננעל בתפילת ערבית אשר נעו אמות הסיפים מקול האמן יהא שמיה רבה של מאות המשתתפים, ומיד לאחר מכן הרבנים הגאונים ועל צבאם הראשון לציון העניקו במו ידיהם באופן אישי לכל בני הישיבה מלגות נכבדות, כאשר הם לוחצים את ידיהם של כל בחור ובחור ומשבחים אותו על התמדתו, גדול היה המעמד לכבודן של בני עליה.

תגובות (1)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *