מחאה נמרצת על ביזוי כבוד מרן רבינו הראש"ל


בימים אלו עלה ח"כ חצוף ויהיר הידוע כמבזה תלמידי חכמים, ח"כ של מפלגת ימינה (לשעבר הבית היהודי, לשעבר המפד"ל, לשעבר האיחוד הלאומי, זה שמרן זיע"א כינה אותם "בית של גויים") בצלאל סמוטריץ' שחבר במפלגה שראשיה חילוניים וחצי דתיים, למחות בשם הציבור החרדל"י (שבודאי לא בחר בו שהרי אינו מבית מדרשם ואינו מייצגם שהרי קיבל את קולותיו מהדתיים הפשרניים כדוגמת ראשי מפלגתו. תזכורת קטנה, בעבר הלא רחוק, חברו חברי מפלגתו ליאיר לפיד וחבר מרעיו הרשעים שונאי הדת ועוקרי היהדות והצביעו בעד גיוס בחורי ישיבות ונגד קצבאות לעולם התורה החרדי והחרדל"י) על דברים שאמר בשיעורו השבועי במוצ"ש הראשון לציון מו"ר פוסק הדור ומנהיגו מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א שחיבר עשרות ספרים שמשמשים את כלל עולם התורה על כל גווניו, שרב מנהיג בישראל צריך לבוא מתוך עולמה של תורה ושהמית עצמו באוהלה של תורה במשך שנים ולא שהיה סא"ל או קצין בטחון שעם כל הכבוד למסירותו וכו', אבל לתכונות של רב בישראל, לא מתאים. כי כדי להיות רב בישראל נדרש לא רק אחד שעשה מבחנים כל תקופה, אלא שהוכיח שישב בעמלה של תורה לברר סוגיות והקדיש את כולו לתורה שהיא משוש חיינו, והתורה יקרה לו מכל פנינים והיה מוכן לוותר על מנעמי ותענוגות העולם הזה, אך ורק כדי לעסוק בעמלה של תורה.

כל בר דעת מבין שהרב לא הבדיל בין כיפות ולא הזכיר בדברים אלו מאומה, אלא רק בא להעביר ולחנך ולהדריך את שומעי לקחו, כיצד הדרך לזכות בכתרה של תורה וכיצד צריך להראות רב בישראל. ואני יודע אישית על כמה מחניכי ישיבות 'הר המור' ו'מרכז הרב' לדוגמא, שיש מהם שמשקיעים את כל מרצם בעולמה של תורה שהמה חסידים ממש לדרכו של הרב ולומדים המון בספריו. והרב מקרבם ומשיב להם בנועם ובענוות חן, וגם מסר שיעורים בישיבות אלו, ובודאי שהרב מעריך ומוקיר את אלו שמשקיעים את מלא מרצם בעולמה של תורה (ואכן אנו רואים שהמה קרובים מאוד לציבור החרדי הן בקיום המצוות והן בהשקפה על לימוד התורה ורואים עין בעין ממש את עולם התורה החרדי).

ובר מין דין הרב מוקיר ומכבד כל אדם מישראל ומקרב את כולם כמו שעינינו רואות. ולא פעם ביקשו ממני כמה בחורים מישיבות הסדר לבוא ולזכות לקרבתו של הרב ולהתייעץ עימו בענייני הלכה והשקפה, וכן ביקשו מאיתנו להעביר לרב שיבוא למסור שיעור בישיבתם, ואין הדבר סותר, שהרי הרב כיון את דבריו למי ראוי להיות רב בישראל וכל אחד מה שראוי לו. וכל בעל שכל מבין שכשם שלא ממנים רמטכ"ל מבלי שהיה לו רקורד צבאי עשיר ומלא בעשיה ומסר את נפשו על הגנת העם, כך לא ממנים רב בישראל מי שאינו המית עצמו באוהלה של תורה ימים ולילות, ותורתו היתה שעשועיו, ואף אחד לא אמור להיפגע מדברים אמיתיים וכנים.

אבל אותו חבר כנסת פוליטיקאי, חצוף מחוצף, יהיר ושחצן, שבימים אלו, ימי בחירות, בוחר לקושש קולות על חשבון ביזוי כבוד התורה, ופער פיו כנגד מורינו ורבינו, ופירסם דבריו בערוץ 7, ערוץ הידוע כשונא חרדים לתיאבון, ערוץ המבזה תלמידי חכמים השכם והערב, ובזמנו ביזו את הגאון חכם שלום כהן שליט"א באופן מבהיל, כשאמר על הפוליטיקאים חובשי הכיפות סרוגות, שהם עמלק, כי יד על כס י-ה, והם פירשו דבריו שכביכול אמר כן על כל חובשי הכיפות הסרוגות, ועיוותו את דבריו כדי לקושש קולות מספרדים תמימים, וכן ביזו את מרן רבנו שליט"א בענין הרב אליעזר מלמד ודוד סתיו, וכעת נתנו במה למבזים החדשים בענין ישיבות ההסדר, וכל אלה לא ירדו לעומק כוונתו של רבנו, ולא עוד אלא שבשיא חוצפתו והיהירות שבו, עז פנים, ובא ומטיף מוסר לרב הראשי לישראל, פוסק הדור המנחיל את ההשקפה הברורה לכל שומעי לקחו, ובא לומר לו מה לומר ואיך לומר, ובודאי אינו מייצג את הציבור החרדל"י, ציבור יראי ה' ושומרי מצוותיו.

מר סמוטריץ' מייצג בדבריו את בוחרי מפלגתו עוקרי הדת, שונאי הציבור החרדי, אוהבי החילוניים בועלי הנדות ואוכלי הטריפות (תינוקות שנשבו) ושונאי החרדים, שכמעט והמיתו שואה על עולם התורה וביקשו למנות צלם בהיכל לפני מספר שנים, רב שקרוב מאוד בדעותיו לרפורמים, שהוא יישב בחוד החנית של עולם הרבנות בישראל, זה פרצופם האמיתי של אותם צבועים שעושים מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחס ואילו מרן זיע"א גדול הדורות רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל לא היה עומד בפרץ, ושם את בנו בתפקיד הזה, איך היה נראה היום עולם הרבנות, ה' ירחם. ועל דא קיבלנו משנה תוקף מדוע חכם עדיף מנביא, שרואה את הנולד ונלחם בכל עוז נגד מחריבי הדת במסווה של יהדות.

למותר לציין שכמה וכמה מחניכי ישיבות הסדר הללו, הם שונאי החרדים הגדולים ופעמים אף יותר מהחילוניים. ובכמה ערים, נושאי התפקידים, יוצאי הישיבות הנ"ל, הם לוחמי החרדים הגדולים וחוברים לחילוניים ליזום מזימות רשע נגד הציבור החרדי, רבניו, אברכי ובחורי הישיבות. והסיפורים רבים ואין כאן המקום לפרטם שהרי כל מי שחוסה בצילם של אלו, חווה את נחת זרועם ומתפעל ותמה עד למאוד מהשנאה התהומית שהם מפגינים נגד הציבור החרדי, כי מסתמא כך חונכו, על ידי מחנכיהם בישיבות הנ"ל, ובאמתחתו יכול לכתוב ספר שלם על מעלליהם. וגם הוא, מר סמוטריץ', כנראה יוצא הישיבות הנ"ל, מוכיח בדבריו את הארס והשנאה שנזרעו בו וטמונים בתוכו ועתה הוציאם לאור והוכיח את מהותו.

ולמנגינה זו הצטרפו מי ששמו עצמם כעת כביכול כרבני העדה המרוקאית והתירו התרים משונים וכבר יצאו נגדם כמה וכמה מרבני העדה המרוקאית. וכה אמר עליהם הגרש"מ עמאר רבה של ירושלים ולשעבר הרב הראשי לישראל. וזה לשונו: "אני לא מאמין שיש רבנים שיתירו דבר זה ('זום' בליל הסדר) ובודאי שזה כרוך בכמה איסורים קלים וגם חמורים ותוצאות דבר זה מי ישורנו, שזו היא בבחינת עבירה גוררת שהיא בודאי עבירה רח"ל. ומלבד שאיני רואה דרך לעשות את זה בהיתר. ועתה נודע לי שיש רב שחתם על ההיתר והוא רפורמי", עכ"ל. ומי שחותם על היתרים כאלה יחד עם רבנים רפורמים איני יודע אם צריך התייחסות שדבריו ומעשיו יהיו נתונים לשיקול של כל אדם שהתורה יקרה לליבו.

ואחד מהם, יש לו קנאה עצומה במרן רבנו זיע"א, שהרי מרן זצ"ל מנע מאביו מלכהן כרב ראשי לת"א, וכן נלחם שלא למנותו לרב ראשי לירושלים, וכנראה בא לנקום נקמת אביו, וכנראה זה גורם לו לבזות את מי שגדול ממנו עשרת מונים, מורינו הרב שליט"א, בחוצפה נוראה. והוגד לנו שכאשר אחד מחברי ועד הרבנים הללו היה מדריך בבני עקיבא, היה מכבה בידיו את כל החשמליים ביום טוב, ולא שת לבו להבין שגם אותם שהתירו הדלקת חשמל ביו"ט דימו זאת לאוכל נפש, והיינו בהדלקה ולא בכיבוי, ומחוסר יראת שמים עשה מעשה בפני תלמידים ללכת מחדר לחדר לכבות את כל האורות בעיצומו של יום טוב, וגם חזר והדליק כמה וכמה פעמים, בזלזול נורא בכל חכמי הדור כולם.

מרן הראשון לציון שליט"א ממשיך וימשיך לעמוד בחוד החנית של עולם התורה וזכות הוא לנו שיש לנו מורה ורב שמדריך אותנו בהשקפה נכונה ללא מורא וללא חת ולא שת ליבו לאלו שמצטרפים למנגינתם של עוקרי היהדות ובודאי לא לפולטיקאים דתיים שחברו ופוזלים לציבור עוקרי הדת ומהם שואבים את כוחותיהם.

ואנו קוראים לח"כ הצבוע והחצוף הנ"ל, לחזור בתשובה ולבקש מחילה ממרן רבנו שליט"א, ולהתנצל, שלא תנוח קפידת ביזוי התורה וחכמיה על ראשו, רח"ל. שכבר אמרו חז"ל: כל המבזה ת"ח, אין לו רפואה למכתו.

 

אושרי אזולאי

בשם רבבות רבבות תלמידי מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל

רבינו יצחק יוסף שליט"א

שומעי לקחו ושותים בצמא את דבריו בהלכה ובהשקפה

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

תגובות (1)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *