ברכת צדיק עושה רושם


לבד מעמלו העצום בתורה הקדושה, הרי גם גדול כוחו של מרן זיע”א לאין שיעור בזיכוי הרבים. מזה מאות בשנים לא קם נביא בישראל אשר זכה וזיכה את הרבים לאלפים ולרבבות בתורה, במצוות ובמעשים טובים, ואשר על כן ברור הדבר כי ברכה היוצאת מפי קודשו של מרן זיע”א, אין דבר שימנע ממנה להתקיים, ומי הוא זה אשר יבא אחר המלך, מאן מלכי רבנן, והרי זה ממש בבחינת מה שאמרו: “צדיק גוזר והקב”ה מקיים”.

ומעשה שהיה כך היה:

יהודי בן תורה מאזור הדרום, במשך כמה וכמה שנים מיום נישואיו, לא זכה לפרי בטן ל”ע. דרשו וחקרו הזוג ברופאים וברפואות, אך לשוא, הדבר עדיין בושש מלבוא…

ידיד המשפחה אשר כאב את כאבם, פנה והציע להם לפנות אל גדול הדור, הלא הוא מרן זיע”א בכדי לקבל את ברכתו, “הן ברכותיו של גדול הדור ודאי עושות רושם עצום בשמים. נסו לקבל את ברכתו, ובטוחני שתיוושעו במהרה מן השמים”… כך דרבן אותם אותו ידיד.

ואכן, נכנס אותו יהודי לפני מרן זיע”א והסיח בפניו את צרתו. מרן בשומעו זאת, טפח בחביבות על פניו של אותו יהודי תוך שהוא מפטיר ואומר שלש פעמים: “זרע של קיימא, זרע שלא קיימא, זרע של קיימא…”.

מיותר לציין, כי כבר באותה שנה נפקדו הזוג בפרי בטן, ובמלאת הימים נולד להם בן זכר בריא ושלם, ומאז ברכתו של מרן זיע”א זכו לכמה וכמה ילדים. כן ירבו.

(משוש תבל).

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן