קרן הבניין

בית הכנסת ובית המדרש "אדרת אליהו" – קריית גת

סיפורו של בית הכנסת:

בית הכנסת ובית המדרש "אדרת אליהו" היה הנחשון הראשון של בתי הכנסת בקריה החרדית בעיר קריית גת.

את ראשית דרכו החל במקלט של בניין מגורים, כאשר עדיין לא נסללו כבישים לקריה, עוד מראשית דרכו חרט על דגלו להפיץ תורה ברבים, ולהשיב בנים אהובים אל אביהם שבשמים.

לאחר מכן עבר למבנה זמני (קרוואן), וכעת הוא שוכן במבנה קבע, שעדיין לא הושלם במשך למעלה מ10 שנים.

במשך הזמן רבים חזרו בתשובה עקב הפעילות המבורכת של בית הכנסת, ילדים שהיו מגיעים ל"קריאת תהלים" בשבת, לטעום מעט מהתפלות וכדו', והנה לאחר כמה שנים מצאו את עצמם בישיבות קדושות, ולאחר מכן מקימים בית נאמן בישראל על אדני התורה.

במסגרת בית הכנסת פועלים תפלות ושיעורי תורה וכן כולל ערב מידי יום.

לשם השלמת הבניין דרוש: 

  • השלמת הבניין
  • ציפוי הבניין באבן ירושלמית
  • פיתוח הכניסה
  • ארון קודש
  • תיבה לחזן
  • כיסאות מרודפים ניידים
  • וילונות

בתכנית לבנות בבנין עוד 3 קומות, שבע"ה יהפכו לישיבה.

באפשרותך להנציח לזכותך או לזכות יקיריך, להצלחה, לעילוי נשמת וכדו'.

 לתרומות ולפרטים נוספים חייגו: 052-7610018

 להלן הדמייה של בית הכנסת לאחר השלמת הבניניה בעזרת ה' יתברך:

 

לתרומות חייגו: 052-7610018