רשימת מוקדי המבחנים

עירבית כנסת / בית מדרשכתובת הסניףשם הנציגטלפון ליצירת קשר
אלעדמשכן בני תורהקיסמא 37 אלעדהרב שחר ירושלמי050-4144914
חזון יוסףהרי"ף 33שמעיה קרעי
אשדוד - רובע זאור מאיר---
ישיבת מבקשי תורה---
ירושליםישיבת נר שמואלהר נוףאלרועי אליהו---
ישיבת אור החייםעזרא 1
כולל יסודי התורההרב יעקב מנשריאן052-7696749
ישיבת רינת התורה
ישיבת פני יהושע
ישיבת יקירי ירושליםגאולה / מלכי ישראלאברהם כהן
נתניהישיבת נחלת שמואליעקב פדלקר
קריית גתכולל ערב אדרת אליהושדרות גת 124הרב יעקב אוזן052-7610018
קריית גתכולל אור החייםענתות 8הרב רוני וקיים
תל-אביבישיבת תורה והוראה
תל ציוןתהילה לדודרחוב מקור ברוךהרב דוד קריספין052-7611461