חשיפת אתר מורשת מרן: הרב צדקה בקריאה למען קדושת ירושלים


אתר מורשת מרן בחשיפה בלעדית:

הגאון הגדול חכם משה צדקה שליט"א – ראש ישיבת פורת יוסף גאולה, שידוע כמי שאינו מתערב ומתבטא בענייני הבחירות, הוציא אמש מכתב בו הוא קורא להישמע לגדולי הדור בעניין הבחירות הקרובות לראשות העיר לירושלים, אשר משמעותו היא תמיכה במר משה ליאון לראשות העיר.

בקריאתו זו, מצטרף הרב משה צדקה שליט"א לקריאתם של מרנן ורבנן חברי מועצת גדולי התורה ובראשם מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן שליט"א, לתמוך ולסייע בעד בחירתו של משה ליאון לראשות עיריית ירושלים.

 

מודעות בחירות מוניציפאליות 2018


לקראת הבחירות הגורליות לרשויות המקומיות, בו יקבע גורלה של הפצת התורה בעם ישראל, יום בו יקבע כמה כוח יהיה לשלוחי דרבנן להגדיל תורה ולהאדירה, אתר מורשת מרן מגיש לפניכם מקבץ מודעות ופרסומות של התנועה הקדושה – הממשיכה בגאון את מורשתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה.

העמוד הבא »