קובץ בית יוסף – אייר תשע"ז, עם תדפיס מכת"י 'ילקוט יוסף – הלכות ספירת העומר'