כשרות בד”צ בית יוסף

116 viewsכשרות
0

שלום וברכה

האם יש בעיא בכשרות בד”ץ בית יוסף? יש שמועות שיש בעיה. ועוד, שהרב יצחק יוסף אמר בהרבה שיעורים שצריך לאכול “חלק בית יוסף” והדגיש שהוא לא מתכוון ל”בד”ץ בית יוסף”…

sitbon yoni

0

שלום וברכה!

אנו לא מחווים דעה להכשיר או לפסול חלילה גוף ציבורי כגון של כשרות וכל כיו”ב.

לענין הלכה יש לנו את הכלל המסור בידינו “עד אחד נאמן באיסורים”, אבל מעבר לזה, כמה לסמוך על רמת ההידור בכשרות זו או אחרת, אם בכלל יש בזה ענין, הרי שזה ענין אישי שכל אחד סומך בזה על מה שמקבל מרבותיו.

בענין השאלה הנוכחית, אנו לא שמענו דברים ברורים מרבותינו, ולנסות לשער בדעת רבותינו בעניינים שכאלו, זה לא מתפקידנו.

לכאורה ההנהגה הנכונה בכל כיו”ב, לסמוך על הכלל ההלכתי “עד אחד נאמן באיסורים”, ולהאמין את מערכת הכשרות בכל מה שמצהירים, כל עוד לא אתרע חזקתייהו להדיא ע”י חכמי ישראל, או ע”י פסק בית דין ברור שמריע את חזקת גוף הכשרות.

דברים אלו נאמרים בכלליות על כל גוף כשרות וכדומה, וכמובן יש בהם תשובה גם על עצם השאלה הנוכחית.

ביקרא דאורייתא

ובברכת פסח כשר ושמח

שמעון ללוש

תפריט נגישות

***