פאות לבני ספרד ועוד

106 viewsעניינים שונים
0

שלום וברכה

1. רצינו לשאול מה הייתה דעת מרן לגבי בחורי ישיבות ספרדים שמגדלים פאות הראש מאחורי האוזן כמו האשכזנים?

ומה לגבי אברכים ספרדים נשואים שנוהגים כך?

 

2. באותו עניין, מה לגבי הנהגת הוצאת הציציות החוצה כמו האשכנזים? לבחורים ולאברכים נשואים (ספרדים כמובן)?

 

3. כיצד עלינו לנהוג עם בננו הקטן (בן שנתיים) לגבי פאות וציציות. עוד מעט יהיה בן 2 ואין אנו יודעים כיצד לנהוג עמו. לשמור את פאותיו

את ה’חלקה’? או שמא לא צריך כלל?

נשמח להוראה בדבר זה

תודה רבה מראש

ברק

0

א. בעניין גידול פאות ארוכות לספרדים, הנה זכינו בסייעתא דשמיא להדפיס כתב יד ממרן רבינו הגדול זלה”ה בקובץ בית יוסף גליון לח אלול תשע”ז, שיצא היום לאור העולם, שם כתב מרן זיע”א: שמעולם לא ראינו לרבותינו הספרדים שנהגו כן, וגם על פי הקבלה אין לזה כל יסוד. ושאותם האברכים המגדלים את פאותיהם ועושים כן גם לילדיהם הקטנים, אין זה אלא ממידת חסידות יתירה, לשרידים אשר ה’ קורא. ותבא עליהם ברכה. [ועיין שם בהערה שהבאנו מכתב בעניין זה ממרן הראש”ל שליט”א].

ב. בעניין הוצאת הציציות בחוץ, ידועה דעת מרן זיע”א שאין לספרדים לנהוג כן, אלא להמשיך במנהג רבותינו להשאיר הציציות בפנים, והוא ע”פ הקבלה. אך מ”מ דעת מרן הראש”ל שליט”א שלבחורי ישיבה יש להוציא ציציותיהם עד החתונה, היות ובגיל הזה צריכים הבחורים חיזוק ביראת שמים, וכבר פסק מרן זיע”א שאם הדבר מביא לו תוספת יראת שמים, יש לו להוציא ציציותיו. ואחר החתונה יחזרו למנהג רבותינו להכניס הציציות (לבד אם הדבר מביא להם תוספת חיזוק בתורה ויראת שמים כאמור).

ג. לגבי ילד קטן בגיל שנתיים, לכאורה יש לנהוג ככל ציבור החרדים יראי ה’, שמגדלים פאות לילדיהם, שזה מחדיר להם יראת שמים, ובפרט בדור פרוץ זה שעיקר החינוך הוא ליראת ה’ טהורה, וכשיגדלו בע”ה יוכלו להסירם.

הוא הדבר לעניין ה”חלק’ה”, אמנם אין זה מנהג הספרדים אלא של אחינו האשכנזים, מ”מ אין במנהג זה פסול, ומה איכפת לנו ללכת אל גדולי הדור שליט”א שיגזרו משערו של הילד ויברכו אותו. וכי קלה ברכתם היא בעיננו?!

ומעשים בכל יום בבית מדרשו של מרן הראש”ל שליט”א לאחר התפלה, שמקבל הוא אבות עם ילדיהם בגיל 3, וגוזר משערותם, ומברך אותם שיעלו מעלה מעלה בתורה ויראת שמים, וילכו לישיבות קדושות.

יה”ר שתזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציכם, ויגדלו מעלה מעלה בתורה ויראת שמים. לתפארת עם ישראל. אמן.

תפריט נגישות

***