צפו • הגאון הרב יניב עזיז שליט"א בקטע מיוחד על זהירות מנדרים!


הגאון הרב יניב עזיז שליט"א

ראש ארגון "אור יצחק", ראש כולל "נזר משה" ומו"צ בארה"ק

קטע מיוחד מהרצאתו על זהירות מנדרים

 

להזמנת הגאון הרב שליט"א לשיעורים והרצאות, סידור חופה וקידושין ועוד: יש לצור קשר במייל: 34567831w@gmail.com

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הגאון הרב יניב עזיז בשיחת מוסר על מעלת הצדקה


הגאון הרב יניב עזיז שליט"א

ראש ארגון "אור יצחק", ראש כולל "נזר משה" ומו"צ בארה"ק

 

מעלת הצדקה ולמי

בחומש במדבר (פרק ה' פסוק י') נאמר "וְאִישׁ אֶת קֳדָשָׁיו לוֹ יִהְיוּ אִישׁ אֲשֶׁר יִתֵּן לַכֹּהֵן לוֹ יִהְיֶה" נראה להסביר בס"ד, הנה פעמים היצר בא לאדם ואומר לו, מדוע תיתן צדקה ומתנה לעני ולניזקק עכשיו, תן להם כשאתה כבר זקן ושבע ימים, שאין אתה זקוק כל כך לכסף, אבל כעת הינך צעיר לימים וזקוק לכספך אל תיתן, האיש החכם התגבר על מחשבה רעה זו, כי אלו עצות היצר, אשר רוצה כי לעולם לא תיתן, ועל כן הוא דוחה אותך שכעת לא תיתן, ובאמת כשתזקין אף ימצא תרוץ וסיבה אחרת למה אין הוא הזמן לתת. או שיאמר כי צריך אתה לכספך, או שיאמר כי אין מצבך מאפשר לך לתת. ועל כן אמרו חז"ל "מצוה באה לידך על תחמיצנה"- כי "אם לא עכשיו אמתי"! ומי יודע אם תזכה לתת לאביון, ולזכות במצוה חשובה.

ודעו כי עדיף ליתן את הצדקה לעמלי תורה במקום לשאר העניים. וכך אמרו רבותינו במדרש רבה קהלת (פרשה יא ד"ה שלח) נאמר "שלח לחמיך על פני המים", א"ר ביבי "אם בקשת לעשות צדקה עשה אותה עם עמלי תורה" שאין מים האמור כאן אלא דברי תורה, שנאמר (ישעיה נ"ה) הוי כל צמא לכו למים. ע"ש. ויש טעם בדבר, כי כשאדם נותן צדקה לעני הוא מקיים מצות עשה מהתורה. אבל כשאדם נותן לעני שהוא בן תורה אזי הוא מקיים שתי מצוות: א. מצות צדקה. ב. מצות חיזוק התורה. ועל כן אמרו "אם בקשת לתת צדקה – עשה עם עמלי תורה".

ורמז נאה יש לכך בפרשה, שנאמר "איש אשר יתן לכהן" התורה אומרת כי הנתינה הטובה ביותר הוא לכהן, וכהן זהו אדם עני שהרי אין לו חלק ונחלה בארץ, ורק ה' הוא נחלתו, שכל היום עובד בבית המקדש, וכהן הוא אחד שלומד תורה, שהרי כך נאמר "כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו", ותפיקד הכהן הוא ללמוד תורה, וללמד לעם, והוא האדם אשר ראוי ביותר לתת לו את הצדקה.

ועל האדם לדעת כי כל מה שהוא נותן לעני הרי הוא לוקח לעצמו, וכבר דרשו רבותינו (במדרש רבה ויקרא פרשה לד), תני ר' יהושע אומר יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית, שכן רות אומרת לנעמי (רות ב) "שם האיש אשר "עשיתי" עמו היום בועז", אשר "עשה עמי" אין כתיב כאן, אלא אשר "עשיתי עמו", [פרוש- לכאורה מדוע אמרה רות עשיתי עימו, והרי הוא עשה לה טובה] אמרה לה, הרבה פעולות וטובות עשיתי עמו היום, [כלומר, הרבה מצות זכיתי אותו היום] בשביל פרוסה שנתן לי. ע"כ.

וידוע המעשה עם אותו האב שהיה מאכיל את ביתו ואת חתנו שנים רבות, וחתנו היה ת"ח מופלג, לימים ביקשו את חתנו שיהיה רב עיר מסוים, כשאמרו זאת לחמיו, סירב בטענה, וכי מה חסר לכם, אשר אני מפרנס אתכם, וכל צרכיכם עליו, והוסיף ואמר, אני יתן לכם יותר כסף, בכדי שתשארו לגור עימי. לאחר ימים רבים פנו שוב לתלמיד חכם מעיר אחרת שיסכים להיות רב בתמורת סכום כסף גדול. כעת האשה כבר לא הסכימה לדברי אבא ואמרה "עד מתי נהיה סמוכים על שלחנך", כי הרגישה בזה בושה שכל הזמן אביה תומך בהם, אמר לה אביה כטוב בעניך עשי, אך מי אמר שאתם סמוכים על שולחני, אולי אני סמוך על שולחנכם? [כלומר בזכות תורתו של בעלך אני חי ומצליח]. הזוג עזבו את העיר ופנו לעיר החדשה, עוד לא הגיעו לשם, ונשלח שליח אליהם לומר להם כי אביה נפטר, לבית עולמו. כעת כבר כולם הבינו את  מה שרמז באומרו "מי אמר שאתם סמוכים על שולחני אולי להפך".

להזמנת הגאון הרב יניב עזיז שליט"א לשיעורים והרצאות, סידור חופה וקידושין ועוד

יש לצור קשר במייל: 34567831w@gmail.com

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

להורדה – עלון "אור יצחק" | פרשת וירא | תש"פ


להורדה\צפיה

עלון "אור יצחק" | פרשת וירא | תש"פ

עלון זה יו"ל ע"י ארגון "אור יצחק" בראשות הרה"ג רבי יניב עזיז שליט"א ראש כולל "נזר משה" ומו"צ בארה"ק

מי שעדיין לא מנוי רשמי יכול להירשם עכשיו במייל: gh052714914@gmail.com

עמוד 1

עמוד 2

עמוד 3

עמוד 4

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

הגאון הרב יניב עזיז בשיחת מוסר על חשיבות אמירת פרשת העקידה


חשיבות אמירת פרשת העקידה

הנה בזוהר הקדוש כתוב: וטוב לישראל להזכיר בגלות בכל יום פרשת העקידה, שתגן עליהם מכל מקרים רעים, ובת קול יוצאת ואומרת "אל תעש לו מאומה".
ובמדרש רבה (בראשית נו, י) נאמר: “רבי יוחנן אמר: אמר אברהם לפניו, ריבון העולמים, כיוון שכבשתי רחמיי לעשות רצונך, יהי רצון מלפניך ה’ אלוקיי, בשעה שיהיו בניו של יצחק באים לידי עבירות ומעשים רעים, תהא נזכר להם אותה עקידה ותתמלא עליהם רחמים”.
ובמדרש תנחומא (וירא, כג) נאמר: "כשיהיו בניו של יצחק חוטאים ונכנסים לצרה, תהא זוכר להם עקידתו של יצחק, ותחשב לפניך כאילו אפרו צבור על גבי המזבח ותסלח להם ותפדם מצרתם”.
מובא סגולה נפלאה בספר “יפלט למו" שנכתב לפני 180 שנה ע”י הרב המקובל הרב אברהם חמו :"מי שיאמר עקידת יצחק שבע פעמים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו ואפילו כלו כל הקיצין, מהפך הכול למידת רחמים”.
על כן יש שנוהגים לקרוא בתור סגולה את פרשת עקידת יצחק – שבע פעמים, וכך לזכות לפתיחה המזל ולשחרור חסימות בכל תחום בחיים כגון פרנסה, זיווג, בריאות, נחת מהילדים ועוד.
בטור סימן א’: “וטוב לומר בכל יום פרשת העקידה, כדי להזכיר זכות אבות לפני הקב”ה, וגם להכניע היצר לעבוד השי”ת, כמו שמסר יצחק את נפשו (בית יוסף).
ועל כן אפ' בשבת אומרים את פרשת העקידה אך לא יאמר את יהי רצון שאח"כ.
וכתב רבנו פלאג’י ע”ה כתב בספרו “עטרת חיים”: “אלמלא עקידת יצחק, אין אחד מכל הנבראים יכול להפיק רצון שאלתו”.
וכתב ה”מגן אברהם” בשם רבינו בחיי, ש”אין די באמירה, אלא להבין הפרשה ויכיר גדולת נפלאות ה’ ”ובכוח זה תתגדל האמונה והיראה ויוכל לקבל השפעות ולהמתיק הדינם.
ובחשיבות מעלת פרשת העקידה כתב ר' נתן מברסלב (מתוך הליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב). עיקר קיום העולם היה ע”י הניסיון האחרון והקשה ביותר של אברהם אבינו עקידת בנו יחידו האהוב שחיכה לו כ 100 שנה. [ומסביר] כי עקידת יצחק זה בחינת מסירת נפש שמסר נפשו למות בשביל השם יתברך. ע”כ בכל פעם שרוצים להזכיר לפני השם יתברך את הברית ואת השבועה שנשבע להאבות מזכירין אותה על ידי הזכרת זכות עקידת יצחק.
אחיזת הדינים הוא בבחינת גבורת יצחק, ומהשתלשלות הדינים כשאין זוכין להמתיק נאחז מהם ח”ו בחינת יגון ואנחה שאחיזתם משם, כי הם תוקפא דדינא קשיא רחמנא ליצלן שהם כל הצרות שעוברות על האדם בפרנסה זיווגים בריאות ושאר עניינים גשמיים ורוחניים.
אבל ע”י עקידת יצחק נמתקין הדינים בשרשן, ואז נמתק בחינת היגון ואנחה עד שנתהפך היגון ואנחה לשמחה שזה עיקר שלימות השמחה, ועל כן יצחק דייקא נקרא על שם השמחה, כי עיקר השמחה על ידי יצחק דייקא על ידי שנמתקו הדינים בשרשן שהוא בחינת הנ”ל, בחינת היפוך היגון ואנחה לששון ושמחה…
עקידת יצחק היא בחי’ כיסופין טובים שמסר נפשו בחשק נמרץ באמת לעשות רצונו ית’ שמשם נשרש הנקודה קדושה בלב כל אחד מישראל לכסוף ולחשוק להשית במסירת נפש לעשות רצון בוראו, וע”כ אנו מבקשים שיזכור לנו כל זה כדי שיתגברו ההבלים דקדושה בכח הצדיקים שומרי הברית, ועל ידי זה נזכה להתגבר עליו ולהתדבק ביצר טוב ובמעשים טובים עד שנזכה עי”ז להתדבק במידתו של יעקב הנ”ל שזה בחי’ תתן אמת ליעקב… וע”כ מזכירין בתפילות ראש השנה עקידת יצחק שהוא בחי’ המתקת הדינים בשרש.
אז כל בוקר שאנו זוכים לומר פרשת העקדה, חלילה לנו מלדלג, או להריץ אותה, נאמר אותה מילה במילה ובכונה.
יהי רצון שבמהרה יבנה בית מקדשנו ותפארתנו ונזכה לביאת המשיח אמן כן יהי רצון

להזמנת הגאון הרב יניב עזיז שליט"א לשיעורים והרצאות, סידור חופה וקידושין ועוד

יש לצור קשר במייל: 34567831w@gmail.com

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן
» העמוד הקודם