כעת: שידור חי מעצרת השלושים של הראש"ל רבי אליהו בקשי דורון


כעת שידור חי מעצרת השלושים להסתלקותו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר, הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון זצוק"ל – נשיא מוסדות בנין אב.

>> תרמו להחזקת האתר!

צפו:

תיעוד • מרן הראש"ל הגר"י יוסף בניחום אבלים אצל בני הגר"א בקשי דורון


היום (שני) הגיע הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א – לנחם את בני זקן הראשונים לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצוק"ל.

מרן הגר"י יוסף נכנס לחדר לשכתו של הרב בקשי דורון, והדליק נר לזכרו.

הראשון לציון ניחם את האבלים תוך שמירת על הוראות והנחיות הממשלה, והשתתף בתפלת מנחה וערבית במתחם הפתוח.

 

 

כעת הוציא הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף מכתב חיזוק לימי התקופה


הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א הוציא מכתב חיזוק לעם ישראל, בעקבות ההתמשכות של הימים הקשים בצל נגיף הקורונה.

את המכתב פותח הראשון לציון במילים: "אל אחינו בית ישראל בכל אתר ואתר, עם ישראל והעולם כולו שרויים בימים אלה בימי צרה וצוקה, ומאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו, כי מעולם לא ידענו מצב כגון זה".

"והנה אנו עומדים עתה בימי חג הפסח, וזכינו תהלות לאל בימי החג, לקיים את מצוות הימים הללו בלי להתרשל חס ושלום בשמירה איתנה על כללי הבריאות, כי כפי מהללו".

מרן הראש"ל התייחס לגדולי ישראל שנפטרו מהנגיף ובראשם זקן הראשונים לציון: "לדאבונינו, לרגל המגפה המתהלכת בארץ ישראל ובשאר מקומות אחינו בית ישראל, נסתלקו מעלינו רבים וטובים מעמינו, ובכללם ראשי בני ישראל, ועל צבאם הגאון הראשון לציון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל, אשר היו מזקני ישראל מוסרי התורה דור אחר דור, ועוד אנו יראים לנפשנו, שמא חס ושלום יגרום החטא ולא תסור המגפה".

מרן הגר"י יוסף קרא בקריאה מעומק ליבו לשמור על הכללים והנחיות הממשלה: "על כן אחי ורעי, הנני פונה אליכם בקריאה נרגשת מעומק לבי, לעת הזאת אשר אנו שומעים כי מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, וכבר כמעט כשל כח הסבל, חזק ונתחזקה בעד עמינו, אל נא אחי תרעו, חובה עלינו לקיים מצוות התורה וחי בהם, לשמור על הכללים הנכונים והמצודקים באדיקות, ואף להוסיף משמרת על משמרת, כולנו מצטערים על שממונם של בתי כנסיות ובתי מדרשות, ואף על פי כן חובה על כל אחד מישראל לעשות רצון ה', להמשיך בסדרי התפלות בכוונה וביחידות, איש איש בביתו ובחומותיו, ובזה נזכה לשמור על חיינו, חיי הורינו וחיי בנינו ובנותינו וכל ישראל אחינו. לך עמי בא בחדרך וסגוד דלתיך בעדך, חבי מעט רגע עד יעבור זעם".

הראש"ל לציון הוסיף שיש להתחזק בתפלות בעקבות המצב: "וחובה עלינו, להרבות בתחנונים לפני ה' יתברך, שיחוס וירחם על פליטתנו, ויעצור את המגפה ואת המשחית מעלינו ומעל עמו ישראל, ויאמר למלאך המשחית בעם רב עתה הרף ידך, אמן כן יהי רצון".

בסיום המכתב ברך מרן הראש"ל שליט"א את עם ישראל "בברכת מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, אמן כן יהי רצון".

להלן המכתב המקורי:

 

 

צפו: מסע לווית הראש"ל הגאון רבי אליהו בקשי דורון


שידור חוזר חלקי ממעמד ההלוויה של זקן הראשונים לציון הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון זצוק"ל.

להאזנה למסע הלוויה דרך הטלפון וכן לשמיעת הקלטות מהתקשורת, הספדים ועוד, חייגו לערוץ מרן: 079-916-5000

>> תרמו להפצת תורתו של מרן!

צפו:

 

שידור חי ממסע לווית הרב בקשי דורון בקו ערוץ מרן


שידור חי ממסע הלוויה של הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר, הגאון רבי אליהו בקשי דורון זלה"ה, יתקיים אי"ה בקו ערוץ מרן. על פי בקשת המשפחה והמשטרה, אין להגיע למיקום הלוויה.

להאזנה לשידור החי (ולאחר מכן בשידור חוזר) חייגו: 079-916-5000 שלוחה 77

הספדים והקלטות משידורי התקשורת בשלוחה 79