הרב שלמה דנינו פרסם הוראות לתושבי המועצה האזורית "מעלה יוסף"


בעקבות התפשטות הקורונה, פרסם הרה"ג הרב שלמה דנינו שליט"א – רב יישוב "יערה" שבצפון, הוראות לתושבי המועצה האזורית "מעלה יוסף".

להלן ההנחיות המלאות:

ערש"ק "ויקהל פקודי" התש"פ

19 במרץ 2020 למניינם

לכל תושבי האזור הגליל המערבי, יעא"א ה' עליהם יחיו

הנה בעקבות התפשטות הנגיף המתקרי "קורונה" בארצנו הקדושה, ובעקבות ההגבלות החדשות והנחיות משרד הבריאות, רבים שואלים כיצד לנהוג בענייני התפילות, שיעורים, וכדו', בשבת הקרובה פ' ויקהל- פקודי.

הנה התורה צוותה  אותנו "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", והדבר פשוט כי חייבים לשמוע לכל ההנחיות של המומחים בדבר, ואף יש בזה משום "לא תעמוד על דם ריעך".

אך אנו יודעים כי אין כוחנו אלא בפה וכמו שאמר דוד המלך ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר וכמו שדרשו חז"ל אל תראי תולעת יעקב מה תולעת זו אין כוחה אלא בפיה, אף עם ישראל אין כוחם אלא בפיהם.

אשר על כן, אנו נדרשים בעת הזאת לאזן את הדברים, לקיים את התפילות עם שמירה על כל כללי הזהירות, אשר המומחים שהם הפוסקים בעניין זה, מורים לנו.

ולכן, כדי שנוכל לשמור על תפילות בבית הכנסת ובמניין, ולמנוע בלבול שנגרם מכל מיני הודעות, אנו מוציאים הוראות אלו, ונצמדים להוראות משרד הבריאות והדתות, והרבנות הראשית ובראשה מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א ומבקשים מהציבור לנהוג על פי הכללים, כדלהלן:

 

בבתי הכנסת והשיעורים

 • א. אין לקיים מניינים ושיעורי תורה מעל עשרה אנשים, ולכן יש לפצל את המניינים כדלהלן : בהיכל בית הכנסת ישהו עשרה אנשים, והחזן עמהם, [במקומות גדולים עד 20 איש במרחק] ובעזרת נשים עוד עשרה, וכן בכל חדר עשרה, ויצטרפו לתפילה מהיכל בית הכנסת.
 • ב. אם אי אפשר לשמוע מההיכל, יעשו בכל חדר מניין בנפרד, וקריאת ספר תורה בשחרית ובמנחה יקראו בכל מניין בנפרד, אם יש ספרים ובעל קורא, ואם לא יקבעו את המניינים בהפרש זמן, כדי שיוכלו להתחלף, וכשיגמור המניין הראשון את קריאת התורה ייכנס מניין הב', והמניין הראשון יתפלל מוסף בחדר הסמוך, וכפי שכבר הורה בכיו"ב הגרעק"א במכתבו (סי' קמו').
 • ג. יש להקפיד על אוורור המקום, באמצעות חלונות פתוחים בבית הכנסת. וכפי שהורה כיו"ב רעק"א שם.
 • ד. ישבו במרחק של שני מטרים אחד מהשני.
 • ה. בתקופה זאת אין לנשק את הס"ת וספרי קודש, או מזוזות וכן ידי הרבנים, וכיו"ב, וינשקו מרחוק בלא נגיעה.
 • ו. כמו כן, יש להורות לקהל באופן כללי לשמור על כללי היגיינה, להקפיד לא ללחוץ ידיים, להקפיד לרחוץ ידיים עם סבון, ולהשים חומרי חיטוי בבית הכנסת.
 • ז. יעמידו בכל מקום אחראי שיאכוף את הדברים.

 

אלו לא יבואו לבית הכנסת

האנשים דלהלן, אין להם לבא לבית הכנסת, בשום פנים, ויתפללו ביחיד בביתם הן בחול והן בשבת, וטוב שיכוונו תפילתם עם הציבור, [יכולים לעשות בשידור ישיר וכיו"ב]  ובשבת יקראו פרשת השבוע מתוך החומש.

 • א. הצריכים בידוד מכל סיבה, ואפי' רק מחמת שחזרו מחו"ל, וכ"ש מי שהוא מאומת קורונה.
 • ב. אנשים שמערכת החיסונית שלהם חלשה או כל מי שאינו חש בטוב, ובפרט מי שמפתח תסמינים בדרכי נשימה, אסורים לבוא לבית הכנסת, ויתפללו בביתם ביחיד.
 • ג. נשים וקטנים, לא יגיעו לבית הכנסת.

 

שמירת שבת

 • מותר להשאיר רדיו שדלוק בגל שקט, [רדיו מורשת 90.5 fm ] כדי לקבל הוראות חירום.
 • מי שנבדק ואמור לקבל תוצאות ישאיר טלפון דלוק המחובר למטען, ויענה רק לטלפון של משרד הבריאות.
 • כשעונה יעשה בשינוי עם גב האצבע.
 • חייב לענות על כל השאלות, ולתת תשובות מדוייקות לשאלותיהם.
 • אם מורים לו להתפנות מיידי לבית חולים, או למתחמי החולים, חייב לעשות זאת מיד.

טבילה במקוה

 • הצריכים טבילת מצוה במקוה, יטבלו כרגיל, ואין לחשוש כיון שכל המקואות מפוקחות ושומר מצוה לא ידע דבר רע.
 • יש לעשות את כל ההכנות והרחצה בבית, ולהגיע למקוה מוכנים לטבילה.
 • הצריכים הסגר, אין להם לטבול לטהרתם עד סיום ימי ההסגר, ויוודאו כי אינם נגועים בווירוס הנ"ל, ורק לאחר מכן יטבלו.

חתונות ואירועים

 • חתונות יעשו במקום פתוח, עם עשרה גברים במקום החופה, ועשרה נשים במרחק.
 • אין לדחות את החופות מהתאריך שנקבע מלכתחילה, אלא בהוראת רב.
 • במקרה של הלוויה ל"ע, רק הקרובים יגיעו להלוויה, וישמרו מרחק אחד מהשני.

 

טוב להקפיד לברך מאה ברכות בכוונה בכל יום, וכפי המובא בטור סי' מו' שדוד המלך תיקן כן, כדי לעצור המגפה בימיו, וכן שיקראו פרשת הקטורת, (וכפי שמובא בזוהר הקדוש פ' וירא) ועדיף בציבור.

 

ונישא תפילה שיתקיים בנו "והסירותי מחלה מקרבך"

בברכת התורה

שלמה אפרים דנינו

רב ומו"צ מושב יערה

וממונה כשרות מ.א. מעלה יוסף

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

למוצרים נוספים לחצו כאן