דין ברכת שהחיינו על טלית


א. על טלית חדשה מברכים ברכת “שהחיינו”. ומברכים קודם “להתעטף בציצית”, אולם העושה ציציות חדשות לטלית ישנה, אינו מברך שהחיינו. ועל תפילין חדשות אין לברך “שהחיינו”. והמתעטף בטלית [שאינה חדשה] בפעם ראשונה בחייו, אינו מברך שהחיינו. [שארית יוסף ח”א עמוד ערה. ילקוט יוסף ספר על הלכות ציצית, מהדורת תשס”ד, עמו’ שסג. ושם עמו’ שסו, מתי מתחשבים במנהג, ומתי אין מתחשבים במנהג].

ב. המנהג שאין מברכים שהחיינו על טלית קטן. ואמנם אותם העורכים אסיפות למען החזרה בתשובה, ומחלקים טלית קטן לאנשים שקיבלו עליהם עול תורה, ומברכים שהחיינו על טלית מבד כותנה, אין למחות בידם לבטל מנהגם, אך לכתחלה עדיף שיקנו טלית העשויה מבד רגיל. [ילקוט יוסף ספר על הלכות ציצית, מהדורת תשס”ד, עמוד שעא. ושם עמוד שעה בדין “ספק ספיקא בברכות”].

ג. יש מי שכתב שאם כמה אנשים קנו טלית חדשה, אין האחד יכול לברך ברכת שהחיינו להוציא את כולם ידי חובת ברכה זו. [פרי מגדים. וראה בשארית יוסף חלק א’ עמוד רעח].

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן