Slide thumbnail

מורשת מרן

פורטל התוכן הגדול על מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זיע"א

ובנו הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן רבינו יצחק יוסף שליט"א

שיעורי מרן פוסק הדור עובדיה יוסף זלה"ה

ומרן עמוד ההוראה רבינו יצחק יוסף שליט"א

ערוץ מרן

ברצף, 24 שעות ביממה!

מבזקים

אודות העמותה

בשנת ה'תשע"א קם ארגון להבין ולהשכיל, במטרה להפיץ לכל העם את התורה והיהדות ברוח נכונה, ברוח של שלום ואהבה, אשר זוהי בעצם דרכו המופלאה של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוקללה"ה.

לאחר הסתלקותו של מרן רבינו הגדול זיע"א, הוסבה פעילות הארגון למען הנחלת מורשתו לדורות והפצת תורתו, ולכן נוסף לשם הארגון הכינוי "המרכז למורשת מרן".

הארגון עומד תחת הכוונתו האישית של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א.

כארגון שחרט על דגלו להפיץ את מורשתו של מרן זיע"א, מפיץ הארגון גם את פסקיו ותורתו של בנו, הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן הרב יצחק יוסף שליט"א, אשר נודע בכניעתו לפסקי אביו, ונצמד לדרכו הן בהלכה והן בהשקפה.

מפעילויות הארגון:

בנוסף לאתר "מורשת מרן" - פורטל התוכן הגדול על מרן פוסק הדור זיע"א, ובנו אחריו מרן הראשון לציון שליט"א, מפעיל הארגון את הפרויקטים הבאים:

♦ מפעל הלימוד היומי בתורת מרן.

מפעל עולמי בו לומדים המשתתפים בו ארבע הלכות ליום, מספריו של מרן זיע"א על פי סדר "לוח הלימוד היומי", ובסיום כל ספר מתקיים מבחן על החומר הנלמד, כאשר הנבחנים זוכים לתגמול לפי הגרלה.

במסגרת פרויקט זה מופעלים מוקדי מבחנים בישיבות ובכוללים ברחבי הארץ והעולם, המרכזים את מאות הלומדים.

בנוסף, הלימוד נשלח גם למבקשים לקבלו מידי יום במייל.

מידי יום נמסר שיעור קצר ומתומצת מאת הרב יוסף חיים שחר שליט"א, ניתן להאזין בערוץ מרן במספר: 079-916-5000 שלוחה 53

להצטרפות למפעל, קבלת הלימוד מידי יום במייל ועוד, לחץ כאן

♦ ערוץ מרן

רדיו המשדר דרך הטלפון והאינטרנט שיעורי תורה ויהדות בעיקר במורשתו של מרן זיע"א, במשך 24 שעות ביממה. להאזנה לשידור דרך הטלפון, חייגו: 079-916-5000 (מחיר שיחה רגילה). להאזנה דרך האתר, לחץ כאן.

♦ ירחון תורני "קובץ בית יוסף"

ירחון תורני המפרסם כתבי יד ומכתבים ממרן זיע"א שעדיין לא ראו אור. פסקים ...

קרא עוד

לפרסום באתר לחץ כאן

פרסומת קובץ לאתר – גודל 100 על 268
מורשת מרן
04
static_234x60

שאל את הרב

הלימוד היומי בתורת מרן

מסלול הלימוד

בכל יום נלמדים 4 הלכות מספריו של מרן, לפי הסדר הקבוע שמתפרסם ב"לוח הלימוד היומי".
בסיום כל ספר מתקיים מבחן במוקדי המבחנים ברחבי הארץ והעולם.
בין המשתתפים נערכת הגרלה. במקום הראשון – 250,
במקום השני: 150, במקום השלישי: 2 זוכים ב-50 כל אחד. שאיפתנו להגדיל את סכומי הפרסים, ואף להגיע בע"ה למלגה לכל נבחן (ע"פ ציון) ללא הגרלה.

הלימוד היומי בתורת מרן


הירשם לקבלת הלימוד היומי מידי יום במייל

לוח הלימוד לשבוע הקרוב

הספר הנלמד הוא: הליכות עולם - חלק א

יום ראשוןתצווה - הלכות נשיאת כפים / הלכות פורים -יא. א-ב
יום שניג-ו
יום שלישיז-י
יום רביעייא-יד
יום חמישיתצוה / כי תשא
טו-טז. א-ב
יום שישיג-ו
יום שבתכי תשא / ויקהלז-ח. א-ב

הורדות

להורדה: עלון בית מרן – ויגש תשע"ט להורדה: עלון בית מרן – ויגש תשע"ט
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – ויגש תשע"ט   להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – ויגש תשע"ט
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – מקץ תשע"ט להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – מקץ תשע"ט
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – וישב תשע"ט להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – וישב תשע"ט
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – וישלח תשע"ט להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – וישלח תשע"ט
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – ויצא תשע"ט להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – ויצא תשע"ט
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – תולדות תשע"ט להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – תולדות תשע"ט
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – חיי שרה תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – חיי שרה תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – וירא תשע"ט המרכז למורשת מרן - להבין ולהשכיל מחפש שתי מתנדבים רציניים לסיוע בהפצת התורה. תפקיד ראשון: העלאת ע להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – וירא תשע"ט
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – לך לך תשע"ט להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – לך לך תשע"ט
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – נח תשע"ח גליון מרן מאור ישראל - פרשת נח תשע"ט להורדה   להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – נח תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – בראשית תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – בראשית תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – האזינו תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – האזינו תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – וילך תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – וילך תשע"ח
גליון מיוחד להורדה: קיצור הלכות ראש השנה   קיצור ההלכות הנחוצות לראש השנה, בעריכת הרה"ג רבי שלמה דנינו שליט"א - רב יישוב יערה ומרבני גליון מיוחד להורדה: קיצור הלכות ראש השנה
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – ניצבים תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – ניצבים תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – כי תבא תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – כי תבא תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – כי תצא תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – כי תצא תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – שופטים תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – שופטים תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – ראה תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – ראה תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – עקב תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – עקב תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – ואתחנן תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – ואתחנן תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – דברים תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – דברים תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – מטות מסעי תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – מטות מסעי תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – פינחס תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – פינחס תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – בלק תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – בלק תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – חוקת תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – חוקת תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – קורח תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – קורח תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – שלח לך תשע"ח   >> להורדת עלונים נוספים לחץ כאן להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – שלח לך תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – בהעלותך תשע"ח     >> להורדת עלונים נוספים לחץ כאן להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – בהעלותך תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – נשא תשע"ח   >> להורדת עלונים נוספים לחץ כאן להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – נשא תשע"ח
להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" – במדבר / שבועות תשע"ח   >> להורדת עלונים נוספים   להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" – במדבר / שבועות תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – בחוקותי תשע"ח   >> להורדת עלונים נוספים   להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – בחוקותי תשע"ח
להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" – בהר תשע"ח   >> להורדת (והעלאת) עלונים נוספים כנסו לפורום "מורשת מרן". מעת לעת יעלו בעזרת ה' ע להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" – בהר תשע"ח
להורדה: עלון "תורת החכמים" – אמור תשע"ח   להורדה: עלון "תורת החכמים" – אמור תשע"ח
להורדה: עלון "בית מרן" – אמור תשע"ח   להורדה: עלון "בית מרן" – אמור תשע"ח
להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" – אמור תשע"ח   להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" – אמור תשע"ח
להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" – תזריע מצורע תשע"ח   להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" – תזריע מצורע תשע"ח
להורדה: עלון "בית מרן" – תזריע-מצורע תשע"ח להורדה: עלון "בית מרן" – תזריע-מצורע תשע"ח
להורדה: עלון "תורת החכמים" לפרשת שמיני תשע"ח   להורדה: עלון "תורת החכמים" לפרשת שמיני תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – שביעי של פסח-פרשת שמיני     להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – שביעי של פסח-פרשת שמיני
להורדה: עלון "תורת החכמים" פסח תשע"ח במאמר הראשי מובא מתורתו של הגאון הגדול רבי יהודה רוזאניס מגדולי וחכמי טורקיה מלפני כ300 שנה מחבר הספ להורדה: עלון "תורת החכמים" פסח תשע"ח
להורדה: עלון "בית מרן" – פסח תשע"ח   להורדה: עלון "בית מרן" – פסח תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לחג הפסח   להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לחג הפסח
להורדה: "לוח הלימוד היומי בתורת מרן" – ניסן אייר תשע"ח   מידי יום נלמדים 4 הלכות מספריו של מרן, לפי סדר "לוח הלימוד היומי". ניתן להוריד כאן את ה להורדה: "לוח הלימוד היומי בתורת מרן" – ניסן אייר תשע"ח
חדש באתר!! עלון "בית מרן" – צו תשע"ח   חדש באתר מורשת מרן! מידי שבוע עלון "בית מרן" - שיעורו השבועי הגדול בתבל של מרן הראשון ל חדש באתר!! עלון "בית מרן" – צו תשע"ח
להורדה: עלון "תורת החכמים" – צו תשע"ח     להורדה: עלון "תורת החכמים" – צו תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – צו תשע"ח   להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – צו תשע"ח
להורדה: עלון "תורת החכמים" – ויקרא תשע"ח להורדה: עלון "תורת החכמים" – ויקרא תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" ויקרא תשע"ח   להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" ויקרא תשע"ח
להורדה: עלון "תפארת נוי" – ויקהל פקודי   להורדה: עלון "תפארת נוי" – ויקהל פקודי
להורדה: עלון "תורת החכמים" – ויקהל פקודי תשע"ח להורדה: עלון "תורת החכמים" – ויקהל פקודי תשע"ח
להורדה: חוברת תרופות כשרות לפסח תשע"ח, של קופת חולים כללית להורדה: חוברת תרופות כשרות לפסח תשע"ח, של קופת חולים כללית
להורדה: עלון "תורת החכמים" – כי תשא תשע"ח   להורדה: עלון "תורת החכמים" – כי תשא תשע"ח
חדש באתר! עלון "תורת החכמים" להורדה מידי שבוע   חדש באתר "מורשת מרן", מידי שבוע יהיה ניתן להוריד בע"ה את העלון החשוב "תורת החכמים", גלי חדש באתר! עלון "תורת החכמים" להורדה מידי שבוע
להורדה: מבחן על הליכות עולם חלקים ה-ו   לאחר הורדת המבחן, יש סמן את התשובות, ולשלוח את הדף סרוק לכתובת: office@moreshet-maran.com להורדה: מבחן על הליכות עולם חלקים ה-ו
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – תצוה תשע"ח   השנה נותנים "זכר למחצית השקל" למען הנחלת מורשתו של מרן! להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – תצוה תשע"ח
להורדה: עלון "תפארת נוי" לפרשת תרומה תשע"ח   השנה נותנים "זכר למחצית השקל" למען הנחלת מורשתו של מרן! להורדה: עלון "תפארת נוי" לפרשת תרומה תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת תרומה תשע"ח   השנה נותנים "זכר למחצית השקל" למען הנחלת מורשתו של מרן! להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת תרומה תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" באנגלית – משפטים תשע"ח   להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" באנגלית – משפטים תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – משפטים תשע"ח   להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – משפטים תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" באנגלית – יתרו תשע"ח   להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" באנגלית – יתרו תשע"ח
להורדה: עלון תפארת נוי – יתרו תשע"ח   להורדה: עלון תפארת נוי – יתרו תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" יתרו תשע"ח   להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" יתרו תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" באנגלית – בשלח תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" באנגלית – בשלח תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – בשלח תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – בשלח תשע"ח
היום יום שלישי – סגולה לפרנסה ע"י קריאת פרשת המן / כנסו להורדה   בכל יום שלישי של פרשת בשלח, יש סגולה מיוחדת לפרנסה בקריאת "פרשת המן". צרפנו לכם כאן קוב היום יום שלישי – סגולה לפרנסה ע"י קריאת פרשת המן / כנסו להורדה
להורדה: מבחן על ספר הליכות עולם חלק ד במסגרת "מפעל הלימוד היומי בתורת מרן" שע"י הארגון נלמדים מידי יום 4 הלכות בתורתו של מרן זיע"א, ע"פ סד להורדה: מבחן על ספר הליכות עולם חלק ד
להורדה: עלון "תפארת נוי" לפרשת בא תשע"ח להורדה: עלון "תפארת נוי" לפרשת בא תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" בשפה האנגלית – בא תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" בשפה האנגלית – בא תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – בא תשע"ח גולשים יקרים, אנו פונים אליכם בבקשה לתמוך בעלויות העצומות של החזקת האתר מידי חודש, למען נוכל להמשיך להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – בא תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – וארא תשע"ח   גולשים יקרים, אנו פונים אליכם בבקשה לתמוך בעלויות העצומות של החזקת האתר מידי חודש, למען להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – וארא תשע"ח
להורדה: עלון "תפארת נוי" לפרשת שמות תשע"ח להורדה: עלון "תפארת נוי" לפרשת שמות תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת שמות תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת שמות תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" בשפה האנגלית לפרשת ויחי תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" בשפה האנגלית לפרשת ויחי תשע"ח
להורדה: קונטרס נשמע קולם בעניין שימוש בחשמל בשבת להורדה: קונטרס נשמע קולם בעניין שימוש בחשמל בשבת
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת ויחי תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת ויחי תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" באנגלית לפרשת ויגש תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" באנגלית לפרשת ויגש תשע"ח
להורדה: עלון תפארת נוי – פרשת ויגש תשע"ח להורדה: עלון תפארת נוי – פרשת ויגש תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת ויגש תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת ויגש תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" באנגלית – פרשת מקץ תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" באנגלית – פרשת מקץ תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת מקץ תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת מקץ תשע"ח
גליון "מרן מאור ישראל" בשפה האנגלית – וישב תשע"ח גליון "מרן מאור ישראל" בשפה האנגלית – וישב תשע"ח
להורדה: מבחן על ספר הליכות עולם חלק ג   במסגרת "מפעל הלימוד היומי בתורת מרן" שע"י הארגון נלמדים מידי יום 4 הלכות בתורתו של מרן זיע להורדה: מבחן על ספר הליכות עולם חלק ג
להורדה: עלון תפארת נוי – וישב תשע"ח להורדה: עלון תפארת נוי – וישב תשע"ח
להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" לפרשת וישב תשע"ח להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" לפרשת וישב תשע"ח
גליון "מרן מאור ישראל" פרשת וישלח – בשפה האנגלית גליון "מרן מאור ישראל" פרשת וישלח – בשפה האנגלית
להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" לפרשת וישלח תשע"ח להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" לפרשת וישלח תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת ויצא תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת ויצא תשע"ח
להורדה: עלון "תפארת נוי" – תולדות תשע"ח להורדה: עלון "תפארת נוי" – תולדות תשע"ח
קונטרס "הגט מצפת" קונטרס "הגט מצפת"
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – פרשת תולדות תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" – פרשת תולדות תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת חיי שרה תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת חיי שרה תשע"ח
להורדה: עלון "תפארת נוי" להורדה: עלון "תפארת נוי"
להורדה: חוברת "לדקדק באמונה" – אודות שינויי נוסחאות בתפלה להורדה: חוברת "לדקדק באמונה" – אודות שינויי נוסחאות בתפלה
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת וירא להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת וירא
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת לך לך תשע"ח להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת לך לך תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת נח תשע"ח   196 להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת נח תשע"ח
להורדה: מבחן אמריקאי על ספר הליכות עולם חלק ב במסגרת "מפעל הלימוד היומי בתורת מרן" שע"י הארגון נלמדים מידי יום 4 הלכות בתורתו של מרן זיע"א, ע"פ סד להורדה: מבחן אמריקאי על ספר הליכות עולם חלק ב
גליון "מרן מאור ישראל" – בראשית תשע"ח, בשפה האנגלית להורדה גליון "מרן מאור ישראל" – בראשית תשע"ח, בשפה האנגלית להורדה
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת בראשית תשע"ח מהו סוד ההצלחה בלימוד התורה? האם ראוי היה לתקן נוסח "אחיד" בתפלה? להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת בראשית תשע"ח
להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לחג הסוכות להורדה: גליון "מרן מאור ישראל" לחג הסוכות
להורדה חינם: המהדורה המקוצרת של קובץ בית יוסף, לחודש תשרי תשע"ח להורדה חינם: המהדורה המקוצרת של קובץ בית יוסף, לחודש תשרי תשע"ח
להורדה: לוח הלימוד היומי בתורת מרן – תשע"ח 1 לוח הלימוד היומי בתורת מרן, לחודשים תשרי - אדר תשע"ח. לחץ כאן להצטרפות למאות לומדי הלימוד היומי ב להורדה: לוח הלימוד היומי בתורת מרן – תשע"ח 1
להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" לראש השנה גליון מיוחד לראש השנה ולשבת פרשת האזינו. להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" לראש השנה
להורדה: קיצור הלכות ראש השנה גליון מיוחד: קיצור ההלכות למעשה לראש השנה שנת תשע"ח, על פי פסקי מרן רבינו עבודיה יוסף זלה"ה, ובנו אח להורדה: קיצור הלכות ראש השנה
עלון "מרן מאור ישראל" בשפה האנגלית להורדה הגליון השבועי "מרן מאור ישראל" העוסק בתורתו ומשנתו של מרן הרב עובדיה יוסף זלה"ה, להורדה או צפיה גם ב עלון "מרן מאור ישראל" בשפה האנגלית להורדה
להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" לפרשת השבוע חידוש על הפרשה ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שאלות שנשאלת מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א וה להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" לפרשת השבוע
להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" לפרשת כי תבא חידוש על הפרשה ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שאלות שנשאלת מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א וה להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" לפרשת כי תבא
להורדה: עלון "תפארת נוי" לפרשת כי תבא מאמרים ושו"ת מהרב חיים רבי, הרב זמיר כהן, הרב יגאל כהן, הרב יצחק פנגר להורדה: עלון "תפארת נוי" לפרשת כי תבא
עלון "מרן מאור ישראל" בשפה האנגלית הגליון השבועי "מרן מאור ישראל" העוסק בתורתו ומשנתו של מרן הרב עובדיה יוסף, להורדה או צפיה גם בשפה הא עלון "מרן מאור ישראל" בשפה האנגלית
גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת כי תצא תשע"ז חידוש על הפרשה ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שאלות שנשאלת מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א וה גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת כי תצא תשע"ז
קובץ בית יוסף – גליון לח, אלול תשע"ז עכשיו באתר מורשת מרן! המהדורה המקוצרת של קובץ בית יוסף - אלול תשע"ז (גליון לח), להורדה חינם.   קובץ בית יוסף – גליון לח, אלול תשע"ז
להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" בשפה האנגלית הגליון השבועי "מרן מאור ישראל" העוסק בתורתו ומשנתו של מרן הרב עובדיה יוסף, להורדה או צפיה גם בשפה הא להורדה: עלון "מרן מאור ישראל" בשפה האנגלית
גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת שופטים תשע"ז חידוש על הפרשה ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שאלות שנשאלת מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א וה גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת שופטים תשע"ז
גליון "עין יצחק" לפרשת ראה תשע"ז סיכום מפינת ההלכה של הראשון לציון הרב הראשי לישראל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א, בעניין חיתוך יר גליון "עין יצחק" לפרשת ראה תשע"ז
גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת ראה תשע"ז חידוש על הפרשה ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שאלות שנשאלת מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א וה גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת ראה תשע"ז
גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת מטות מסעי תשע"ז   גליון "מרן מאור ישראל" לפרשת מטות מסעי תשע"ז
גליון עין יצחק – פרשת מטות מסעי תשע"ז לצפיה / הורדה לחץ כאן גליון עין יצחק – פרשת מטות מסעי תשע"ז
ספר "אמת על תילה" בעניין זיכוי גט לבעל צמח (הגט מצפת) להורדה חינם     ספר "אמת על תילה" בעניין זיכוי גט לבעל צמח (הגט מצפת) להורדה חינם
עלון "עין יצחק" לפרשת פינחס תשע"ז סיכום מפינת ההלכה של מרן הרב יצחק יוסף שליט"א, הראשון לציון והרב הראשי לישראל לצפיה / הורדה לחץ ע עלון "עין יצחק" לפרשת פינחס תשע"ז
גליון "מרן מאור ישראל" פרשת בהעלותך תשע"ז גליון "מרן מאור ישראל"
הורדת לוח הלימוד היומי בתורת מרן הורדת לוח הלימוד היומי בתורת מרן
גליון "מרן מאור ישראל" פרשת אמור תשע"ז גליון "מרן מאור ישראל"
עלון "עין יצחק" סיכום מ"פינת ההלכה" - אמור תשע"ז עלון "עין יצחק"
גליון מרן מאור ישראל פרשת אחרי מות קדושים תשע"ז גליון מרן מאור ישראל
עלון "עין יצחק" סיכום מפינת ההלכה של מרן שליט"א עלון "עין יצחק"