סימן קה – דין המתפלל ב’ תפלות


א. המתפלל שתי תפלות בזו אחר זו, צריך להמתין בין זו לזו כדי הילוך ד’ אמות, כדי שתהיה דעתו מיושבת עליו להתפלל בלשון תחינה. [ילקו”י סימן קה הערה א’, במהדורת תשס”ד תפלה כרך א’ עמוד תצ].

ב. הטועה בתפלתו באופן שצריך לחזור ולהתפלל, לא יחזור מיד, אלא אחר שעקר רגליו ואמר עושה שלום, ויהי רצון מלפניך וכו’, ימתין קצת שיעור הילוך ד’ אמות, ואחר כך יחזור למקומו ויחזור להתפלל. ואפילו אינו רוצה לחזור למקומו להתפלל שם, אלא בדעתו להתפלל במקום שכלו ג’ הפסיעות, אפילו הכי ימתין כדי הילוך ד’ אמות. [ילקו”י סי’ קה הערה ב’, תשס”ד תפלה א עמו’ תצא].

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן