סימן קכב – דין נותן טעם לפגם בכלים


א. המבשל במזיד בקדרה שאינה בת יומא, יש להחמיר ולאסור עליו התבשיל, אף על פי שקיבל טעם לפגם, משום קנס. [שו”ת יביע אומר חלק ח’ חלק יורה דעה סי’ יד. שכן מבואר בדברי הרשב”א והרא”ה והמאירי והריטב”א. ושלא כדברי הרב שם אריה שפסק להתיר, ולא זכר שר מהראשונים הנ”ל, גם שלא כדברי הרה”ג רבי יוסף ידיד בשו”ת שארית יוסף שפסק להקל, וגם ממנו נעלמו דברי הראשונים הנ”ל].

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן