סימן קנח – להציל עכו”ם ממות


א. בזמן הזה מותר לרפאות חולים גויים, ומותר אף לחלל שבת על חולה גוי, באופן שאם לא יטפל בגוי הדבר יתפרסם ויגרום שגם הגויים לא יטפלו בחולים ישראל שיש בהם סכנה. ולכתחלה יעשה ע”י שנים. וראה לעיל בהלכות שבת עוד בענין חילול שבת לצורך גויים.

ב. החילוניים שבזמן הזה יש לרובם ככולם דין של “תינוק שנשבה לבין הגויים”, אפילו שהם מחללים שבת בפרהסיא. ואין אומרים כיום “מורידין ולא מעלין”. ולכן מצוה להצילם ואסור לעמוד על דמיהם, וכל שכן שאין לגרום למותם אף בגרמא בעלמא.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן