סימן תעד – ברכה על כוס שני


א. מנהגינו שאין מברכים בורא פרי הגפן אלא על כוס ראשון ושלישי בלבד, וכדעת מרן השלחן ערוך. והאשכנזים מברכים על כל כוס וכוס, וכן נוהגים כמה מבני עדת תימן, אך טוב ונכון שגם התימנים יאמצו להם מנהגי הספרדים בארץ ישראל, וכדעת מרן, ולא יעשו במה לעצמם להבדל משאר הספרדים, ובפרט שגם בתימן הורו כמה מגדולי רבני תימן לנהוג בכל הדינים כדעת מרן, [כן דעת הרב רביד הזהב, רבי יוסף צוביירי, ועוד] וכל שכן שיש לנהוג כדעת מרן בארץ ישראל אתרא דמרן. ובלאו הכי אין הברכות מעכבות, ולכן יעשו כולם אגודה אחת. [יחוה דעת ח”א סי’ טו, שו”ת חזון עובדיה ח”א סי’ נז. ילקו”י הלכות השכמת הבוקר מהדורת תשס”ד עמ’ טז].

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן