סימן תצ – סדר התפלות בחול המועד


א. בימי חול המועד מתפלל שחרית מנחה וערבית כדרכו בימי החול, ואומר יעלה ויבוא בעבודה. ואם לא אמרו, אם נזכר כשאמר ברוך אתה ה’, כדי לחתום המחזיר וכו’, יאמר שם למדני חוקיך, ויאמר יעלה ויבוא, רצה וכו’. ואם חתם המחזיר וכו’, יאמר יעלה ויבוא קודם מודים, וימשיך מודים. ואם אמר תיבת מודים, וכן אם נזכר בברכות שלאחר מכן, חוזר לרצה. ואם סיים יהיו לרצון השני, אף שעדיין לא עקר רגליו, חוזר לראש. ואין הבדל בזה בין שחרית ומנחה, לערבית. [חזון עובדיה על פסח מהדורת תשס”ג, עמוד פט].

ב. מתפללים מוסף בחול המועד, ואומרים “את יום מקרא קודש הזה”. וביום טוב אומרים את יום טוב מקרא קודש הזה. ומתפללים מוסף כמו ביום טוב הראשון, ואם אמר בחול המועד “את יום טוב מקרא קודש הזה” אין מחזירין אותו. [חזון עובדיה על פסח מהדורת תשס”ג, עמוד פט].

ג. ביום טוב ובחול המועד מזכירין יעלה ויבוא בברכת המזון. ואם שכח ולא אמרו, אינו חוזר, מלבד ליל יום טוב ראשון של פסח [גם הנשים], וליל יו”ט של סוכות [לאנשים בלבד]. [חזון עובדיה על פסח מהדורת תשס”ג, עמוד שז].

ד. בימי חול המועד פסח, וכן ביום טוב אחרון של חג, אומרים הלל בלא ברכה, ובדילוג. וכן המנהג בארץ ישראל ואגפיה. [חזון עובדיה על פסח מהדורת תשס”ג, עמוד פט].

ה. בליל יום טוב אחרון מקדשים על היין,ואין אומרים שהחיינו, שאינו רגל בפני עצמו. ואומרים בתפלה ובקידוש זמן חרותינו.

ו. בשבת חול המועד מתפללים ערבית כמו שבת רגילה, רק שמוסיפין יעלה ויבוא ברצה. [ואם שכח, ראה סעיף א’]. וכן בשחרית. ומתפללים מוסף כמו ביום טוב, ואומרים את יום מקרא קודש הזה, וחותמים: מקדש השבת וישראל והזמנים. ומנהג האשכנזים לומר בשבת חול המועד פסח, שיר השירים. ודעת הרמ”א שלא לברך. ודעת הגר”א לברך. ומכל מקום
אין לשליח ציבור ספרדי לברך בבית הכנסת של האשכנזים על קריאת מגילה זו.

ז. הטועה בתפלתו בחול המועד והתפלל תפלת יום טוב, לא יצא ידי חובתו, וצריך לחזור ולהתפלל שמונה עשרה עם יעלה ויבא. [יחוה דעת חלק ה’ סימן לז. שו”ת יביע אומר חלק ט’ חאו”ח סימן צא דף קסד ע”ב אות ה’. חזון עובדיה על הלכות יום טוב עמוד צ].

ח. בשבת חול המועד, בין בפסח, בין בסוכות, אין המפטיר מזכיר כלל בברכת ההפטרה את החג, שהרי אין הפטרה בחול המועד, ולא באה ההפטרה אלא בשביל השבת, לפיכך אינו חותם אלא מקדש השבת בלבד. וכן המנהג. [חזון עובדיה על הלכות יום טוב עמוד צ’].

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן