סימן תרנ – שיעור הדס וערבה


א. כבר נתבאר לעיל בסימן תרמו ס”ג, ששיעור אורך ההדס או הערבה ג’ טפחים, דהיינו עשרים וארבע ס”מ. ויש מחמירים כשיטת החזון איש, ליקח הדס באורך שלושים ס”מ. ומעיקר הדין די ב-24 ס”מ. ומשערים בעץ הבד [הגבעול] ואין מצרפין את העלים שבראש הבד. [הריטב”א]. ובכלל ההידור להוסיף על שיעורו שלא יהיה בצמצום. [ויש להסתפק אם הבד מגולה למעלה או למטה אם מצטרף לשיעור ג’ טפחים. ועיין בחזו”ע עמ’ שי, ובילקו”י מועדים עמ’ קנב]. 

ב. אף על פי שיש מעלה בהדסים ארוכים יותר מהשיעור, מכל מקום היינו בתנאי שיצא משדרת הלולב למעלה מההדס והערבות שיעור טפח. [חזון עובדיה על סוכות, עמוד שנט].

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן