גם אברך כולל צריך ללמוד מוסר!


סיפר מורנו ורבינו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט”א:

בעת שפתחנו את כולל “חזון עובדיה” בשנת ה’תשל”ג, רצינו שהאברכים ילמדו מוסר מידי יום ביומו, כרבע שעה קודם תפלת מנחה, וכרבע שעה קודם תפלת ערבית.

והיה חכם אחד שטען בפנינו שאין צורך בזה, משום שמי שלומד הלכה בדקדוק אינו צריך מוסר. ואני לא הסכמתי עמו בזה, ולמען הסר ספק, ניגשנו אל מרן פוסק הדור זיע”א, ופרשתי בפניו את הצדדים והנימוקים בעניין, ואחר ששמע אותנו, קבע מרן זיע”א חד משמעית שגם אברך כולל צריך ללמוד מוסר.

והדברים ברורים שישנו הבדל משמעותי בין אברך שלומד מוסר לאברך שאינו לומד!

(משוש תבל).

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן