האם ראוי לתלמיד חכם לקבל מתנות?


כתב מרן זיע”א (מאור ישראל ח”א, ברכות י: ד”ה הרוצה):

אף על פי שמצאנו בכמה מקומות שחז”ל התרחקו מלקבל מתנות מאחרים, וסמכו על הפסוק: “שונא מתנות יחיה”, מכל מקום המקריב דורון לתלמיד חכם, וכוונתו לשם שמים, ודאי שמצווה לקבל ממנו, דהוי כמקריב ביכורים, ואין למונעו ממצווה.                                                                                                               (משוש תבל).

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן