היעלה על הדעת להחמיר בדברים שונים, ולהקל בגופי תורה?!


מרגלא בפומיה של מרן רבינו הגדול זצוקללה”ה: “היה גאון עצום לפני מאתים שנה, הגאון רבי פנחס הלוי הורביץ זצ”ל בעל ההפלאה, לקח שני דיינים והוציאו ספר תורה והחרימו בחרם גמור כל אשה שתצא לרשות הרבים עם פאה נכרית. חרם של גאון עצום כזה! איך לא יראים מהקב”ה! כל אחד חייב להגיד לאשתו, לבניו ולבנותיו שיתרחקו מעבירה זו של חבישת פאה נכרית!”.

פעם אחת התבטא: “אינני מבין כיצד יהודי המהדר בלבוש חסידי, או בן תורה, ולידו עומדת אשה עם פאה הנראית כפרוצה?!… ליבי חם בקרבי!”.

בשעתו פרסם מרן זיע”א קול קורא לאחינו בית ישראל בו האריך לבאר שיש אסור בחבישת פאה נכרית לבת ישראל, בין היתר כותב מרן רבינו זצוקללה”ה בכתב יד קודשו: “והדבר פלא, שיש אנשים המחפשים חומרות על גבי חומרות בשאר עניינים, ובנושא חשוב כזה נהגו להקל נגד דעת כל הפוסקים!”.

מרן זיע”א חרד חרדה גדולה וכאב עד מאד שיש בחורי ישיבות מבני עדות המזרח שמתנים תנאי קודם לשידוכיהם, שתהיה הכלה דווקא בפאה נכרית. דבר זה בא לידי ביטוי באחת מדרשותיו של מרן בשיעורו הקבוע בעשרת ימי תשובה בהם נהג בכל שנה להתריע נגד הפאה נכרית, והיה מדבר על ליבן של נשות ישראל, שגם מיש שבכל השנה חובשת לראשה פאה נכרית, שתשתדל להחזיק בזה לכל הפחות בעשרת ימי תשובה.

באחת האספות שהתקיימו בביתו של מרן, זעק מנהמת ליבו?: “לא יתכן שאנחנו מחנכים את בנותינו לכיסוי ראש על פי ההלכה, תוך התנגדות לחבישת פאה נכרית, והנה התלמידות רואות את המורות שלהן הולכות עם פאה!”.                                                                      (שלהבת יוסף חי).

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן