הרב שמואל רוזובסקי על מרן: “לא האמנתי שיש כזה ענק בתורה בדורנו!”


עמל התורה של מרן רבינו הגדול זצוקללה”ה לא התבטא בתחום מסוים בתורה. מרן לא עשה הנחות לעצמו, לבחור סוגיא זו ולדלג על סוגיא אחרת, ללמד הלכות אלו ולדלג על הלכות אחרות. מרן עסק בכל התורה כולה מתחילה ועד סוף! לא ויתר על כל מילה ואות שבתורתנו הקדושה, ולא זו בלבד אלא גם לא ויתר על שום ספר או חיבור של תורה שיצא לאורה, לא הלך אחרי איזה סקטור של ספרים, גם את כל עשרות אלפי ספרי ההלכה ושאלות ותשובות שהתחברו ויצאו דור אחרי דור עד עצם פטירתו הגה ולמד…

היש לנו עמל התורה גדול מזה?! עמל אדיר ונשגב, מרן לא נתן מנוחה לעצמו, ולא התפשר על חיים קלים, הוא עמל להבין, לחדד ולהיות בקי בכל סוגיא וסוגיא, סוגיא קלה וסוגיא קשה, וסוגיא מפרכת! בכל התורה כולה!

לפני כשלושים שנה, הגאון רבי שמואל קוזובסקי זצ”ל לימים ראש ישיבת פונוביז’ הלך בעקבות רבו החפץ חיים זצ”ל והקים כולל לכהנים ברובע היהודי ללימוד קדשים, באחד השיעורים לפני בני הישיבות והאברכים סיפר בהתפעלות: “אני מהדור הקודם, ומתחילה לא זכיתי להכיר את גדלותו של רבינו עובדיה, עד שפעם אחת הזמנתיו למסור שיעור בכולל. כולם התפעלו מההיקף והעמקות, אחרי השיעור פנה אחד האברכים למרן ושח לפניו שיש לבני החבורה כמה קושיות גדולות וסבוכות בסוגיות של קדשים, ואין פותר, ומבקשים רשות להציעם עתה בפניו, על אף שדיבר בנושא אחר. מרן השיב בחיוב, והאברכים החלו להציע את קושיותיהם, ולתדהמתם בכל מקום ששאלוהו השיב בבהירות רבה, בחריפות ובקיאות כאילו בזה הרגע עוסק בעניינים אלו, עד שיישב את כל תמיהותיהם אחת לאחת!”. הפטיר הרב רוזובסקי ושאג: “לא האמנתי שיש כזה ענק בתורה בדורנו!”.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן