השמש מאירה לכל!


סיפר חתנה דבי נשיאה הרב מרדכי טולידנו שליט”א:

עד לפני ארבעים שנה, היתה בושה אצל בני הישיבות ללכת ולהתקרב לבעלי התשובה, ואף על פי שהכוונה היתה לקרבם, אנשים היו נרתעים מלקרב את אחינו התועים… הראשון שירד מן ההר אל העם היה מרן רבינו הגדול זצוקללה”ה, אשר קיבל על עצמו אחריות של הדור כולו, והוא זה שהחל לקרב את בעלי התשובה, הוא שסלל דרך לאחרים כיצד לקרב את בני ישראל לאביהם שבשמים.

אני זוכר שלפני שנים רבות, כאשר הגעתי לכהן כדיין בבית הדין בחיפה, התקשרו אלי סמוך לבואי וביקשו ממני שאמסור שיחת חיזוק בבית ספר מסוים שם, אני מצידי התלבטתי בענין, ועל כן התקשרתי אל ביתו של מרן זיע”א להתייעץ עמו בזה, ואמרתי למרן שאותו בית ספר אינו מחנך על פי התורה והמצוות, ואני חניך הישיבות הקדושות, ואיך אדבר במקום כזה?!…

ומרן זיע”א השיב לי בסכינא חריפתא, ואמר: “השמש מאירה לכל!” ומיד סגר את זוהי היתה גישתו של מרן, הוא אשר נשא את משא העם על כתפיו, וברוך ה’ בזכותו ובזכות פעולותיו אנו רואים כיום המוני המוני בני תורה, עדרים עדרים שחוזרים בתשובה , כולם נקבצו ובאו לך.

אשרי הדור שככה לו!

(משוש תבל).

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן