זהירות בכבוד הזולת


סיפר הגאון הגדול רבי יוסף חי סימן טוב שליט”א, מחבר הספרים “כרם יוסף”:

אזכרה ימים מקדם כי מלבד היראה והרעד שאפפוני מיד במשך השנים כשזכיתי להיכנס פנימה אל הקודש אצל מרן רבינו הגדול זלה”ה פעמים רבות, אבל בפעמים הראשונות היה לי פחד נוסף. הרי כל התורה סרוקה במוחו וגלויה למול עיניו של מרן, ושמא ישאל איזו שאלה בלימוד המסכתא הנלמדת, או מענייני הספר שהגשתי לפניו, ואם לא אענה כהלכה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה. אבל עם הזמן נוכחתי לדעת גודל זהירותו של מרן, שלא היה מכביד על בני התורה ות”ח הבאים בשעריו בקושיות ומבחנים, כדי שלא לביישם, אף שאין דבר אהוב עליו יותר מלימוד תורה!

(שלהבת יוסף חי).

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן