זה כתוב במילואי הספר!


סיפר הגאון הגדול רבי מאיר מזוז שליט”א, ראש ישיבת כיסא רחמים:

באחד הימים הגיע מרן זצוק”ל אל ישיבתנו, ומסר בה שיעור בענייני אבן העזר, שיעור מעמיק בעניין התרת עגונות.

והנה במהלך דבריו ציטט מרן זצ”ל והזכיר מדבריו של הרב “משמרות כהונה”, ואני ניסיתי לזכור היכן מוזכרים הדברים בספר, אך לשוא.

בסוף השיעור ניגשתי אל מרן זצוק”ל ושאלתי אותו היכן מקורן של דברים, שהרי למיטב זכרוני אין בספר כדברים הללו.

לשמע דברי חייך מרן זיע”א ואמר כי הצדק עימי, ואכן בכל ספרי משמרות כהונה לא מוזכר כדבר הזה, אולם לפני כשבועיים יצא שוב הספר במהדורה חדשה ומתוקנת, ושם במילואים לספר מוזכרים הדברים.

“אכן, זוהי גדלותו של מרן מאור ישראל זצוק”ל”, סיים הגר”מ מזוז בהתפעלות, “כשהוא מקבל ספר חדש לידיו, הוא לא בודק רק את הכריכה שלו ואת ההמלצות, אלא הוא מתיישב ללמוד לאלתר מהחל ועד כלה, ואם כן לא פלא שלאחר שבועיים הוא בקי גם במילואי הספר…”.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן