יום שאני לומד בשו”ת יביע אומר, זהו יום חג בשבילי!


סיפר אחד מנכדיו של הדיין הגאון הגדול רבי ישועה פראג’י פיטוסי זצ”ל, אב”ד בצפת:

מנהגו של סבא ע”ה היה שמידי בוקר בדרכו לבית הדין היה נכנס לבית בתו היחידה שתחי’ לבקר אותה ולדרוש בשלומה.

והנה באחד הבקרים הגיע סבא אל ביתה והיה שמח ביותר, בתו בראותה זאת שאלה אותו: מה יום מיומיים? ולשמחה מה זו עושה?

והוא השיב לה בפשטות כי אמש הגיע לידיו שו”ת יביא אומר חלק א’, והוא למד בו, ולא היה יכול להיפרד ממנו עד הבוקר לרוב חביבותו, ואף הוסיף וציין כי לאחר הלימוד בשו”ת יביע אומר הוא מרגיש התרוממות רוח גדולה, ויום זה בעבורו הוא כיום חג ממש.

ובעקבות זאת שלח הגאון ע”ה מכתב ברכה והודאה למרן פוסק הדור זצוקללה”ה אודות חיבוריו הגדולים (וראה את המכתב בריש שו”ת יביע אומר חלב ב).

(משוש תבל).

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן