כיצד שומעים שיעור בהלכה?


באחת מדרשותיו לבני התורה, נשא מרן זיע”א את דבריו והורה כיצד צריך לשמוע שיעור בהלכה, והדגיש ואמר:

כאשר שומעים שיעור בהלכה מפי חכם גדול מורה הוראה, מן הנכון לכתוב את הדברים תוך כדי השיעור, ואחרי שיסיים הרב את דברו, יפתח את כל המקורות שהרב הזכיר וציין בשיעור, שהרי אותיות מחכימות, ויראה את הדברים במו עיניו, הנה מכאן הביא הרב ראיה זו, וכאן נתכוין לדברי התוספות, ומכאן הביא סיוע לדברי רש”י… וכן על זה הדרך, ואחר כך כשיכתוב הדברים ינסח בלשון הגמרא והראשונים, אשר לשונם צחה מאד, ואדם שעושה כן, הרי הוא מתרגל לסדר כתיבה נכון.

(משוש תבל).

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן