כל אדם צריך לשאוף להיות גדול הדור!


את התוצאה המוגמרת כולנו ראינו ומכירים. אנו מכירים את מרן בשיא גדלותו ותפארתו, אך עלינו לדעת מה היא הדרך הסלולה שהובילה אותו להיות גדול הדור. דבר זה נוכל ללמוד מתוך מה שכתב הוא עצמו בספרו מאור ישראל-דרושים (עמוד רנד ד”ה מעשה):

כל אדם צריך לשאוף להיות גדול הדור, שאף אם לא יזכה להיות גדול הדור ממש, מכל מקום יהיה גדול בתורה משכמו ומעלה גבוה מכל העם, והשי”ת נותן חכמה לחכמים, כל מי שרוצה ה’ נותן לו חכמה בליבו, כי בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו, וכל מבקש ה’ יבא אל אוהל מועד, והקב”ה יבא ויתן לו חכמה בינה ודעת, שנאמר “ובלב כל חכם לב נתתי חכמה”.

(משוש תבל).

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן