"לא ידעתי שמרן בקיא אף בסדר קדשים"


באחד מימי חול המועד, עלה הגאון הגדול חכם שלום הכהן שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה, אל מעונו של מרן זיע"א כדי להקביל את פניו ברגל. בהיותו עם מרן, פנה ושאל אותו שאלה במסכת זבחים שנתקשה בה.

לשמע שאלתו, השיב לו מרן על אתר יעיין במהרש"א במקום מסוים ויראה שהוא מתייחס בדבריו לשאלה זו, ומיד החל מרן לצטט בפניו את דברי המהרש"א בעל פה.

כשיצא הגאון חכם שלום מבית מרן, סח למקורביו בהתפעלות והתרגשות: "לא ידעתי שמרן בקי כל כך אף בסדר קדשים שבש"ס…".

(משוש תבל).