לא יתכן שהאריז"ל אמר זאת!


מרן זיע"א נשאל אודות תאריכים מסוימים שאומרים בשם האריז"ל שלא טוב להינשא בהם, האם יש להקפיד על עניין זה?

והשיב מרן: לא! ובכלל לא יתכן שמפי האריז"ל יצאו דברים אלו, שהרי התורה אסרה זאת, שנאמר: "לא תעוננו" לתת עונות וזמנים טובים או לא טובים ח"ו.

(משוש תבל).