לדעתי, הצדקה הכי גדולה היא לסייע לאברכים להוציא ספרי הלכה!


כשהיה בא לפני מרן רבינו הגדול זצוקללה”ה אברך צעיר עם חיבור אישי, היה מרן זיע”א מחבבו ומכבדו בכל יותרת הכבוד.

ומעשה שהיה עם הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן שליט”א, רב ומו”ץ בעזרת תורה, שבהיותו צעיר לימים, כבן שלשים, הוציא את חיבורו “שערי טהרה” על הלכות נדה.

מרן זיע”א בא בכבודו ובעצמו אל הכנס שנערך לכבוד הוצאת הספר, ונאם בשבח מעלתו, ואף ישב עד תום הכנס לעודדו שימשיך במלאכת הכתיבה.

באחת הפעמים, פגש מרן זיע”א את הרב שטרן, והתעניין אודות הספר הבא שעובד עליו, ובבד בבד הוסיף ושאל: “ומניין לך הכסף להוצאת הספרים?”.

ומשסיפר למרן זיע”א שהוא עושה הלוואות ונכנס לחובות כדי להוציא את חיבוריו, הורה לו שיבוא אצלו למחרת, ומשהגיע נתן לו סכום כסף להוצאת הספר, והפטיר ואמר: “לדעתי הצדקה הכי גדולה היא לסייע לאברכים להוצאת ספרי הלכה…”.

כמה עודד מרן זיע”א את מלאכת הכתיבה, ואת המחברים, באמצעות הסכמותיו המופלאות שעיטרו את סדרת הספרים של עולם התורה בדור הזה…

כל בני דורו של מרן זיע”א זכו לעידוד הגדול הזה, קטן כגדול! מרן טרח והקדיש מזמנו לתת הסכמות לכולם, למחרים צעירים וזקנים, קטנים וגדולים כאחד, כדי לרומם ולעודד את המחברים כולם שישבו ויהגו בתורה.

(שלהבת יוסף חי).

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן