מעלת וחשיבות לימוד התנ”ך


באחד משיעוריו לרבים, נשא מרן פוסק הדור זצוקללה”ה את דבריו אודות חשיבות לימוד פסוקי תורה, נביאים וכתובים, ואמר:

“אדם שיודע נביאים וכתובים על בוריים, יש לו גם יראת שמים, כמה מוסר השכל אפשר ללמוד מכל פרק ופרק בנביאים והכתובים, אנשים מזלזלים בזה, אבל כבר אמרו חכמים (ברכות ו:): כרום זולות לבני אדם – אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם.

כמה טוב שאדם יקבע לו זמן בכל יום ללמוד בו כמה פרקים של תורה, נביאים וכתובים, וגם בבתי הספר טוב וראוי שילמדו תנ”ך, שהרי יש בו דברי אלקים חיים, יש בתנ”ך דברים נפלאים עם מוסר השכל, ובפרט בספרי הנביאים הראשונים: יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, אלו הם העיקר, אבל גם צריך ללמוד בנביאים אחרונים – ישעיה, ירמיה וכו’, אך העיקר הם הראשונים.

יש אנשים שחושבים שלימוד תנ”ך הוא ביטול זמן, אבל הם טועים, כי הלימוד הזה חשוב מאד, וגם אני לפני חמש עשרה שנה קבעתי לבני ונכדי שיעור קבוע בתנ”ך – פעמיים בשבוע, ואני לומד אתם פרק אחד עם כל המדרשים, והם מקבלים מזה חכמה ותבונה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם”.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן