“שכחתו” של מרן


סיפר בנו של מרן זצוקללה”ה, הגאון הגדול מורנו הראשון לציון ר’ יצחק יוסף שליט”א: “באחת מטיסותיו של מרן זיע”א לחוץ לארץ כדי לחזק את בני הגולה בתורה ובמצוות, התלוויתי אליו ונטלתי עִמי את חיבורי ילקוט יוסף ח”ז שעוסק בענייני אבילות, כדי לעבור עם אבא עליו, שיעיר לי את הנראה שלו בטרם שהספר יודפס, בתחילה לא רציתי לשבת בכיסא ליד אבא, משום שמקום זה היה מיועד עבור אִמי – הרבנית ע”ה, אולם אִמי התעקשה שאני אשב ליד אבי כדי שיחדיו נעבור על חיבורי בטרם הדפסתו, והיא פנתה וישבה במטוס במחלקה אחרת שהייתה פחות נוחה, וכ”ז לרוב מסירותה לתורה הקדושה.

והנה תוך כדי לימודנו יחד במטוס, הזכרתי בפני אבא את תשובת התשב”ץ וציינתי שהיא מופיעה בסימן פלוני, אך אבא תיקן אותי על אתר ואמר שהסימן אינו נכון, אלא דברי התשב”ץ הם במקום אחר בסימן פלוני, התפלאתי על כך, אך החרשתי.

והנה כשהגענו חזרה לארץ, פתחתי את שו”ת התשב”ץ וגיליתי שאכן טעיתי, ותשובת התשב”ץ מופיעה במקום אחר ממה שציינתי, והצדק עם אבי, אלא ששמתי לב שאבא אמר סימן אחד קודם (דהיינו שבמקום סימן קכג, זה מופיע בסימן קכד) וע”כ אפשר להליץ ולומר: “לא בשמים היא!”.

(משוש תבל).

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן