תירוץ כלאחר יד לקושיא של 14 שנה


סיפר הגאון הגדול רבי מאיר מזוז שליט”א, ראש ישיבת כסא רחמים:

“בצעירותי בשנת ה’תש”ך כתבתי מערכה בעניין ספירת העומר, וכדרכה של תורה, דין אחד נוגע במשנהו, ומדין לדין הגעתי גם לדון בעניין מניין וספירת עם ישראל. בתוך תשובתי ציינתי והזכרתי את דברי הרא”ם (פרשת כי תשא) שהדבר מותר. וכתבתי לתמוה על דבריו מהמשנה בריש פרק שני במסכת יומא, ומדבריו של הגאון רבי עובדיה מברטנורא דכתב שאסור למנות ולספור אנשים מישראל, ומדבריו משמע שאע”פ שסופר חלק מהם, בכ”ז אסור. וציינתי לעצמי שהדברים עדיין צריכים עיון.

והנה כעבור ארבע עשרה שנים, נערך מפקד אוכלוסין בארץ ישראל מטעם שלטונות המדינה, ורוב ככל רבני העיר בני-ברק וחכמיה עמדו כחומה בצורה לאסור זאת, שהרי אסור לספור ולמנות את ישראל.

והנה להפתעתי, במוצאי שבת נשא מרן גאון הדור זיע”א את דברותיו אודות המפקד, האם מותר לעשותו על-פי ההלכה או לא, והקיף מרן שליט”א את הנושא מכל צדדיו, בבקיאות עצומה וסברא נכוחה.

ובדרך אגב הזכיר בדבריו וציין כלאחר יד את דברי הרא”ם שמותר למנות ולספור חלק מעם ישראל, וכל האיסור הוא רק כשסופרים את כל עם ישראל ללא יוצא מן הכלל, וציין שהקשו עליו ממסכת יומא, אך הוסיף ואמר שכבר מרן החיד”א ומהר”י עייאש זצ”ל מיישבים את דבריו של הרא”ם, ומסבירים שאכן מן התורה אין איסור למנות ולספור חלק מעם ישראל, אלא שרבנן אסרו לספור ולמנות אפילו מיעוט שבעם ישראל.

ואני בשומעי זאת, נותרתי מתפעל ומשתומם על גודל בקיאותו של מרן זיע”א בתורה הקדושה, איך שכל רז לא אניס ליה! וקושיא זו שנתקשתי בה במשך ארבע עשרה שנה , תירץ אותה מרן כלאחר יד, תוך כדי לימודו.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן