תולדות חכמי ישראל


במרכז למורשת מרן “להבין ולהשכיל” רואים בתולדות חכמי ישראל בדורות הקודמים דבר חשוב ביותר, אשר יש בו הרבה כדי לקשר את עם ישראל אל עברו המדהים, אל אנשי הרוח – רבותינו הקדמונים זלה”ה שהיו חיים בכל דור ודור, כמעט בכל מקום ומקום בו היו קהילות יהודיות.

פרויקט “תולדות הראשונים לציון”

בין ממלכות הרבנים, בולטת היא ממלכת “הראשונים לציון” לדורותיהם, אלו שכיהנו פאר בתפקיד זה במשך מאות שנים, עוד מלפני 350 שנה ועד לימינו. ואנו במסגרת פרויקט “תולדות הראשונים לציון”, חוקרים את תולדות חייהם, ומנסים להגיע לכל פרט ופרט הנוגע אליהם, ולהגישו לפני הציבור. בעבר היה מתפרסם טור מיוחד מידי שבוע, ובו פרקים מתודלות חייהם, קורות העיתים והזמן בתקופות זוהר אלו.

לאחר שנתיים של פעילות בפריקט זה, חלה הפסקה בעניין עקב בעיות תקציב, ומקווים שבעזרת ה’ יתברך, תהיה לנו סייעתא דשמיא לחזור למפעל חשוב זה.

מטרותינו:

סקירה ומחקר על כל “ראשון לציון” באופן פרטני.

הוצאת ספרי וכתבי יד הראשונים לציון.

הוצאת ספר מיוחד הכולל את תולדות חייהם, בילווי תמונות ומסמכים.

פרויקט “ישיבת פורת יוסף וחכמיה”

במקביל לפרויקט האמור לעיל, עוסק הארגון גם בסקירת תולדות חכמי “ישיבת פורת יוסף” המעטירה, ישיבה שהצמיחה לנו את גדולי הדור ומנהיגיו בדורות האחרונים, אשר הבולטים שבהם הוא מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוקללה”ה. ניתן לומר בהחלט שעולם התורה הספרדי בימינו, חייב את קיומו לישיבה זו.

בישיבה היו חכמים רבים, אך משום ענוותנותם הרבה לא זכינו להכיר את כולם, אלא כמה בודדים מהם. ועל כן לקחנו על עצמנו לחקור אחר החכמים בישיבה זו, ולהגישם לפני הציבור הרחב באמצעים שונים.

גם פרויקט זה, כקודמו, הפסיק לעת עתה עקב בעיות תקציביות, ומקווים אנו, שישלח לנו הקב”ה עזר מן השמים, להמשיך בפרויקט החשוב, למען ידעו הדורות האחרונים את רבותיו ומנהיגיו, ללמוד מדרכיהם וממעשיהם.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן