מאגר מוקדי הלויין העולמי


עירשכונהבית הכנסת / בית מדרשכתובת
אופקיםאור החיים .
שארית יעקב
אילתכולל שבטי יישורוןרחוב המלחה
אלעדמגן אברהםיונתן בן עוזיאל 8
זכור לאברהםרבי יוסי בן קיסמא 19
זכרון דליהרשב"ם 3
לקח טובשמאי 8
אשדודרובע זמשכן שלום ורינה רבי מאיר בעל הנס
אהל דינהרח' רשב"י
החיד"א
רובע ח אביעה רננותהצבעוני
בית שמשממזרח שמש-עטרת יצחקשפת אמת 5
בני ברק"עולי משהד" קאליש 11
"אחדות" אבן גבירול 19
יביע אומר עוזיאל 41
נוה יצחק חידושי הרי"מ 8 - ויזניץ
ישועה ליהודה יואל 17
הרב חיד"א דון יוסף הנשיא 7
הספרדי הישן אברמסקי 26 - ק. הרצוג
מעיין השלום אברבנאל 48 - ק. הרצוג
אור דוד הישן המכבים 108 פרדס כץ
אוצר החיים - בעזרת נשיםרחוב הנגב
חולוןתל גיבורים עטרת חכמים החיי"ם 4
נוה ארזיםהרמב"ם רח' הסירה 3
חיפהמורשההשילוח
חרישלעבדך באמת
ספיר 28
יבנהאוהל מועדהנשיאים 3
יבניאלמעיין גניםרחוב חלוצי תימן
ירושליםארמון הנציבתפארת יעקב חייםאביר יעקב 1
ארמון התורה שלמה בן יוסף 1
שערי עזרא
רזיאל 2
בוכרים"היזדים" - המוקד המרכזיאדוניהו הכהן 26
בוכריםמוסיוףיואל 25
בית וגןהחיד"אבית וגן 44
בית לוי יוסף חכמי 48
עיני רח' בית וגן
גבעת מרדכימכון לב הוועד הלאומי 21
גבעת שאולחיבת ציון נאג'רה 3
הר נוףיחוה דעתאגסי 1
קטמוןאוהל יצחקבר יוחאי 146
קטמון טמרכז ניצנוצי אורותבר יוחאי 147 פינת אלמליח
מקור ברוך אור יום טובגשר החיים 10
אור ודרךבר גיורא 28
יגל יעקב אלפאנדרי 26
נווה יעקבקמניץ הספרדיהר' פרדס
בשורת אליהו נחום שדיקר 8
אחות אהרון נחום שדיקר 8
עטרת אברהם - שבת הגדול שד׳ נווה יעקב 411
תפארת יעקב חיים אביר יעקב 1
כתר דודוינגורד 17
אהל יוסף הרב משה שאולי הכהן 12
נווה יעקב מזרח חזון חיים זווין
חזון יצחק זווין 14/8
סנהדריהאור חביב סנהדריה המורחבת 105
עיר גניםנר לדוד רח' הנרך
רוממהסנטר 1 בביהכנ״סירמיהו 43
מרכז רוחני רוממה (במתנ"ס)זכרון יעקב 5
רמות אנצח ישראלשירת הים 5
רמות גנווה אברהםרקנטי ?
רמת שלמהנר יוסףרח' חדש פ. אגרות משה
תלפיותבית שלמהדרך בית לחם ?
מבשרת ציון מוסדות ״בני יוסף"הערבה 3
מגדל העמקאוהל רותהרימון 3
מודיעין עיליתמשכן יוסף
רבי עקיבא 40 פינת רח' אביי ורבא
קרית ספרמאור ישראלחזון דוד ?
קול יעקב אבני נזר 4 / נתיבות המשפט 1
ברכפלדתפארת ברדוגורב ושמואל 9
חפציבה קהילת בני תורה (הספרדי)?
מעלה אדומיםמעלה אדומים הישנהיצחקיהגיתית 2
נשרביהכ"ס הנוריותרח' הנוריות ?
נתיבותתפלה למשהאשכולית 2 במקלט
עמנואלאהבת ?חתם סופר 25
קריית גתהקריה החרדיתאור החייםענתות 9
ראשון לציוןמרכז העיר מורשת כהנים פינסקר 4
רמת אליהו שי עולמות הרב איבגי 3
שיכון המזרחאורח חיים נחמיה 111
מרכז תורני בני מלכים ישעיהו 16
רחובותדרכי אמונהיוסף וינר 2
עזרא הסופרמנוחה ונחלה 3
רכסיםתפארת שמואלחצב 20
אהל יעקב צנעני
הרב קוק 21
אור דודהרב עובדיה יוסף 5
תל אביבביהכ"נ "אלי כהן" גרוסמן 14
ארבר-הבוכריםאוריאל יעקובוב 7
בית הכנסת המרכזיתארבר 10

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

סט יביע אומר המלא - 11 כרכים
₪540.00

רכוש כעת

קובץ בית יוסף - שנת תשפ"א (גליון מו)
₪35.00

רכוש כעת

מפתחות לספרי הרב עובדיה - יביע אומר יחוה דעת וחזון עובדיה
₪65.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן