מרן הרב עובדיה יוסף: ברכת שהחיינו בימי העומר – ההבדל שבין ימי העומר לימי בין המיצרים