פרשת שבוע מפי מרן הרב עובדיה יוסף זיע”א – פרשת בשלח


חידוש מפרשת שבוע מפי מרן הרב עובדיה יוסף זיע”א – פרשת בשלח – מרן לא מפסיק להעלות לנו את החיוך בסיפורו של פרעה הרשע שלא ידע לנצל את בני ישראל כראוי.

חובה צפיה

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

ילדים בבית ספר חילוני וההשלכות – צפו: מרן הרב עובדיה יוסף זיע”א מדבר בתקיפות מדם לבו.


ילדים בבית ספר חילוני וההשלכות – צפו: מרן הרב עובדיה יוסף זיע”א מדבר בתקיפות מדם לבו.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

צפו: מרן רבינו עובדיה יוסף זיע”א מספר על דוד המלך


צפו: מרן רבינו עובדיה יוסף זיע”א מספר על דוד המלך

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מדבריו של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע”א על הגר”ח פלאג’י זצ”ל, שהשבת יום פטירתו


בשבת הקרובה יחול יום פטירתו של הגאון רבינו חיים פלאג’י זצוק”ל. מובאים להלן דבריו של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע”א בשבחיו של הצדיק, מתוך דרשה שנשא מרן לפני למעלה משלושים שנה, והובאה בספר מעדני המלך ח”א (לרכישה לחצו כאן)
הלילה ליל פטירתו של הגאון ר’ חיים פלאג’י, אשר נפטר בשנת תרכ”ח, לפני מאה ועשרים שנה בערך.
הוא היה לא רק גאון בתורה, הענוה שלו היתה עוברת כל גבול, לא רצה לספר אפס קצהו ממה שהקב”ה עשה על ידו.
אחד הדברים שאירעו עמו:
באותו הזמן כל התושבים היו בידו של הפחה לשבט ולחסד, בעפעף עין אחד היה יכול להרוג בן אדם, לא צריך בית משפט ולא שום דבר, מה שאומר אחת דתו להמית, כך היו עריצים אכזרים שאין דוגמתם.
עבדל חמיד היה המלך אז. מצד אחד הוא היה מטיב לישראל, אך לבו שחור כמו פחם רשע אכזר, היו לו כמה נשים פילגשים ושבעים בנים, וילד אחד בן שמונה-תשע היה מתוק יותר מכולם, היה רואה אותו היה מחבקו ומנשקו, היה אוהב את אמו גם כן.
המלך מטבעו היה חשדן, כל הזמן פוחד שלא יעשו מהפכה ויהרגו אותו, תמיד היה אקדח צמוד למתניו שלא היה זז ממנו לא יום ולא לילה, שמא יבוא מישהו ויתנקש בו.
והילד הזה מרוב שהיה חביב אצלו היה משתעשע עמו, יום אחד הילד לקח את האקדח ושיחק בו. אמר המלך, אולי מישהו לימד אותו לעשות כך ורוצה להרוג אותי, על המקום בלי הרבה חשבון לקח את האקדח והרג אותו.
זה בנו! רשעים אכזרים עריצים כאלה, בנס הקב”ה נתן אותנו ביד האנשים האלה וניצלנו מידם. ‘על ניסיך שבכל יום ויום עמנו’ ממש.
והנה בעיר אזמיר היה פחה רשע, המלך היה של כל טורקיה והפחה היה באזמיר, היו לו איזה טענות, אולי לא שילמו לו מיסים כרצונו, שלח וקרא את הרב הראשי ר’ חיים פלאג’י התחיל לדבר אתו משפטים קשים, בתוך הדברים התחיל כדרכו, רב גדול כל מוחו בתורה, לסנגר על עם ישראל, לא היתה להם אפשרות.
– מה? לי אתה אומר אין אפשרות?!
נתן לו סטירת לחי כזאת, והרב פחד שאם יאמר עוד מילה אחת יוציא אותו להורג כי הם קשוחים ואכזרים, שתק, וגירש אותו מלפניו, יצא החוצה ופניו אדומים.
בנו ר’ אברהם פלאג’י שהיה עמו שאל אותו, אבא, למה פניך אדומות? לא רצה לענות לו. כמה שניסה לשאול אותו, לא רצה לענות לו. לא יכל להכריח אותו שיענה לו.
לא עברו שלשה ימים והפחה הזה נפל ומת, כמו המן, הוא גדל בשלשה עשר בניסן, בששה עשר בניסן – ‘וישבות המן ממחרת הפסח’, בשמים לא יכלו לסבול על מעשהו של הרשע הזה, נגד גדול בישראל, הוא שתק, אך הקב”ה עינו צופיה למעלה, ואחר שלשה ימים ‘זמאר’ [- התפגר] כמו שאומרים. מזה אנחנו רואים גדולתו של הרב.
ספריו, אין צורך לתת להם שבחים, הוא כתב כל כך הרבה שאי אפשר לתאר, גם אם ישב אדם לכתוב יומם ולילה לא יספיק לכתוב שבעים שמונים ספרים כאלה ענקיים. לא הספרים האלה שאתם רואים אותם, ‘כף החיים’, ‘מועד לכל חי’, את אלה כתב אחרי השריפה הגדולה ששרף ה’ בשנת תר”א בעיר אזמיר שנשרפו בה כל כתביו. הספר היחיד שהצליחו להציל זה ספר ‘חיים לראש’ על הגדה של פסח, אחד מתלמידיו סיכן את עצמו נכנס לתוך האש והציל אותו אוד מוצל מאש, וקיבל על עצמו שתכף ידפיסו.
ספרו שו”ת ‘לב חיים’ חלק א’ על אורח חיים, היה על ארבעת חלקי השו”ע, אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט, כמעט על כל סימן וסימן, תראו את התבנית של ‘לב חיים’, חלק א’ מגיע עד סימן מו-מז של השו”ע, יש שם כמאה סימנים, על כל סימן כך וכך שאלות ותשובות, חקירות מיוסדים על גדולי הראשונים והאחרונים, ואחרי זה מפלפל עם ספרי האחרונים.
הוא לא מיהר להוציא את החלקים האחרים על שאר חלקי השו”ע, וכזה היה לו על כל השו”ע. כלומר, אם עד סימן מו יש לו כרך אחד, עד סימן תרצז שיש באורח חיים היה בערך עשרה כרכים רק על אורח חיים, ואח”כ על יורה דעה אותו דבר, אבן העזר אותו דבר, וכן חושן משפט. אך בשמים חשבו אחרת.
הספר הראשון שהוציא בשנת תקפ”ו זה ספר ‘סמיכה לחיים’, כשמו כן הוא, כי סבו אבי אמו היה הגאון ר’ רפאל יוסף חזן בעל חקרי לב, גאון עצום בקיאותו מפליאה, האשכנזים קוראים אותו ‘השאגת אריה של הספרדים’… ספרו חקרי לב הוא ספר עצום מאוד, וכיון שרצה להסמך כשהיה צעיר לימים, הוציא את הספר הזה וקיבל סמיכה.
אחרי כמה שנים הוציא את ‘לב חיים’ חלק א’, היה צריך להמשיך, אולי חסרון כסף או ח”ו התרשלות, היה עוסק הרבה בצרכי ציבור, מינו אותו דיין, לא המשיך להדפיס עד תר”א שאז פרצה שרפה גדולה, יותר מעשרים שנה אחרי ‘לב חיים’ ח”א, עלו באש כל ספריו שישב יומם ולילה וכתבם בעמל וביגיעה.
היה יושב ובוכה יומם ולילה, עד שבא בנו ר’ אברהם ואמר לו, אבא, מה יצא מהבכיה? אשב, תכתיב לי ואני אכתוב, וזו היתה הנחמה שלו, היה אומר לו בעל פה מה שהיה בזכרונו, לא כל כך כמו שהוא כתב, אדם אינו יכול לזכור בדיוק הכל בעל-פה, אפילו הכי ממה שנשאר שארית הפליטה עשה ‘לב חיים’ ח”ב. וחלק זה אין להשוות לחלק א’, הפער ביניהם עשרים שנה, אבל הראשון כולו ביסודיות מהראשונים והאחרונים וזה מהזיכרון בעלמא, אחר כך כתב גם לב חיים חלק ג’.
יש לו ספרים על כל חלקי השו”ע, יש ספר ‘חקות החיים’ על חושן משפט, דרך אגב יש שם תשובה אחת לר’ יוסף חיים מבבל שהיה בן עשרים ושתיים שנה, ושלח לו תשובה לר”ח פלאג’י, ור”ח פלאג’י עונה לו בכבוד גדול ובאהבה.
יש לו ספר על אבן העזר, שמו ‘חיים ושלום’. ספרו על יורה דעה שמו ‘חיים ביד’, בי”ד ר”ת ביורה דעה. מלשון ‘מוות וחיים ביד הלשון’. וחוץ ממה שיש לו על ארבעת חלקי השו”ע, יש לו ‘נשמת כל חי’ ב’ חלקים על ארבעת חלקי השו”ע, יש ‘חקקי לב’, סבו ‘חקרי לב’ והוא ‘חקקי לב’, בפסוק (שופטים ה, טו-טז) יש גם ‘חקרי לב’ וגם ‘חקקי לב’, על ארבעת חלקי השו”ע שתי כרכים עבים מלאים חכמה תבונה מלאים בקיאות.
ואח”כ חיבר את הספרים הקטנים האלה, ‘כף החיים’ ו’מועד לכל חי’ בעיקר.
בהקדמה הוא כותב דבר מפליא שניכרת ממנו גדולתם וצדקותם: הייתי יושב פעם אצל סבי ר’ יוסף חזן, בסוף ימיו הוא עלה לארץ ומינו אותו לראשון לציון, שמונה שנים היה ראשון לציון עד שנת תקפ”ח מאה שבעים שנה עד היום, ואמר לי כך, הרב חיד”א חיבר ספרים רבים, ברכי יוסף, מחזיק ברכה, שיורי ברכה, חיים שאל, יוסף אומץ, והיה מקובל מאוד בדורו, אהבו אותו מאוד, כל הרבנים העריצו אותו, היה בעל מידות טובות, שופע אהבה לכל ישראל, צדיק ועניו. לא לחינם זכה שיתקבלו דבריו כל כך בכל תפוצות העם.
אמר, איני מקנא לא מברכי יוסף ולא ממחזיק ברכה, לא מחיים שאל ולא מיוסף אומץ, מספר אחד קטן אני כן מקנא, ‘עבודת הקודש’, שיש בו ספר ‘קשר גודל’ כל ענייני תפילה, והכל בקצרה כמו טלרגמות קיצור מספריו, וכן ‘מורה באצבע’ על סדר המועדים והחודשים, ואח”כ ‘קשר גודל’. מזה אני מקנא, כי כנראה נדפס בהרבה עותקים והיה בזיל הזול, וכל אחד היה רוכש שם אותו בחיקו, מחכה לאוטו פותח אותו ולומד בו, מחכה למישהו פותחו ולומד.
אמר, מזה אני מקנא שיש לו זכות הרבים הרבה, שם אין גאונות גדולה, כי סך הכל זה קיצור מהספרים שהרב חיבר, אבל בזה אני מקנא שיש בו זכות הרבים, ואני מצטער שלא זכיתי לעשות ספר כזה שיועיל להמון העם, כך אמר לנכדו ר’ חיים פלאג’י.
שמע את הדברים האלה ואמר אני אעשה כמו הרב חיד”א, והדפיס את הספרים האלה ‘כף החיים’ ו’מועד לכל חי’ תקציר ההלכות, לא לכל אחד יש זמן לעיין ולשוט, ‘רחבה מני ים ארוכה מארץ מידה’, אך ספר קטן מניחו בחיקו נמצא באיזה מקום בשביל שלא יתבטל פותח אותו ומעיין בו, תכף ומיד נעשה שגור בפיהם, בדבר פלוני כך הלכה, ובדבר פלוני כך הלכה. מכאן חיבר את הספרים האלה ‘מועד לכל חי’ על סדר החודשים ומועדי השנה, ו’כף החיים’, כללי, מהלכות אורח חיים.
זה מראה לנו את גדולתם, כל מגמתם היתה איך לזכות את הרבים. לא ראו גדולה בגאונותם, היו יכולים לעשות עוד כהנה וכהנה, צמאונם היה ‘צמאה נפשי לאלהים לאל חי’, איך לזכות את הרבים זה העיקר.
לכן אדם שמזכה את הרבים יש לו זכות עצומה שאין על עפר משלה. לזה זכה הרב ע”ה שדבריו מקובלים, וכל אחד שמעיין בספריו רואה את הענווה שלהם, איך אם הוא רוצה להקשות על מישהו כותב הכל בענוה בתבונה בטוב טעם.
הקב”ה גם כן זיכה אותם שיכוונו לאמת, כמ”ש מפני מה זכו ב”ה שהלכה כמותם, מפני שנוחים וענוים היו. מי שהוא עניו, שכינה שורה עמו וזוכה לכוין לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, זכותו תגן עלינו.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

צפו: מרן הרב עובדיה יוסף בקריאת המזמור ביום השואה


סרטון מיוחד בו נצפה מרן רבינו עובדיה יוסף זיע”א, בטקס יום השואה בעת כהונתו כראשון לציון ורב ראשי לישראל, לזכרם ולעילוי נשמתם של למעלה משש מיליון יהודים  מתוכם מיליון וחצי ילדים, שנעקדו באכזריות על קידוש ה’ על ידי הנאצים ימח שמם.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מרן הרב עובדיה יוסף בכינוס האחרון של “ועתה כתבו לכם”


מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מרן הרב עובדיה יוסף בדברי חיזוק בישיבת מרכז הרב | עשי”ת תשע”ב


מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מרן הרב עובדיה יוסף בעצרת בצפת | שנת תשמ”ט


מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מרן הרב עובדיה יוסף בכנס לזכר הרב יוסף קאפח


מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

מרן הרב עובדיה יוסף בועידת דגל התורה ביד אליהו | שנת תש”ן


מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן
העמוד הבא »