צפו: מרן הרב עובדיה יוסף – מצוות אכילת מצה בלילה הראשון של פסח


צפו בשיעור קצר ממרן רבינו עבודיה יוסף זלה"ה, בעניין אכילת מצות בלילה הראשון.

למה אמרה התורה "בארבעה עשר בערב תאכלו מצות"? האם מותר לאכול מצות מכונה בלילה הראשון? ודין "מים שלנו".

צפו: מרן מסביר במתק שפתיו על מהות חג הסוכות

ענני כבוד, לילה ראשון חובה לאכול כזית בסוכה, בכל שבעת הימים חייב לאכול בסוכה אם אוכל כביצה, רק אם אוכל מזונות בשיעור ג ביצים מברך לישב בסוכה, מצד הדין


« העמוד הקודםהעמוד הבא »