קריאת מרן הרב עובדיה יוסף במוצ"ש בלויין להגיע לעצרת באיצטדיון טדי


קודם דברי מרן דבריו של הרה"ג הרב זמיר כהן שליט"א

מרן הרב עובדיה יוסף בהתבטאות על המחמירים שלא להתרחץ בתשעת הימים – מתוך ערוץ 10