מכתב ממרן רבינו עובדיה יוסף: למה דווקא לרשב”י עושים הילולא ומדורות?


אתר “מורשת מרן” בפרסום ראשון של מכתב מיוחד ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה”ה בו הוא מפרט מדוע דווקא לרבי שמעון בר יוחאי, המכונה “רשב”י” עושים הילולא ומדורות, מה שלא עושים לשום צדיק אחר, ואדרבה, מתענים ביום פטירת הצדיקים, כמבואר בשלחן ערוך.

>> תרמו להפצת תורתו של מרן!

להלן המכתב המלא:

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן

ועשית כחכמתך


ב”ה תל-אביב-יפו, טז שבט תש”ל

לכבוד ידידי וחביבי הרב סעדיה לופס (שליט”א) ז”ל. סגן מנהל הכללי במשרד הדתות.

שלום רב!

קבלתי את מכתבו מיום יב בשבט, בצירוף צילום מכתב עו”ד יוסף קוקיה, בקשר להקדש, אשר אני וכב’ אפוטרופוסים עליו.

אם כבודו חושב שההצעה של העו”ד הנ”ל יש בה תועלת למטרות ההקדש, אני מצטרף לדעתו בזה, חושבני שכבודו ייטיב יותר לעמוד על טיב ההצעה, ועמו עוז ותושיה לקרב או  לרחק,  והסכמתי  נתונה  בזה  מראש לחוות דעתו.

הנני מודה לכב’ על ברכת רפואה שלמה שהואיל לשלוח לי במברק לפני כשבועיים, ואני מברכו מקרב לב שהשי”ת ישלח דברו וירפאהו רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף. וחזקת והיית לאיש, בבריאות איתנה ונהורא מעליא, ובשובע שמחות, אמן.

ידידו עוז נאמן אהבתו כל הימים

בכבוד רב,

עובדיה יוסף

רצו”ב צילום המכתב הנ”ל, אולי יצטרך לכב’. הנ”ל.

מגוון ספרים חדשים בחנות שלנו מורשת מרן שופס. רכשו כעת!

ילקוט יוסף - פורים משולש, סדרת "מורשת מרן"
₪25.00

רכוש כעת

סט חזון עובדיה המלא - 19 כרכים
₪620.00

רכוש כעת

מעדני המלך - חלק ד - חינוך ילדים
₪45.00

רכוש כעת
למוצרים נוספים לחצו כאן